Du er her:

Barn fra Havhesten barnehage lager fuglekasser på Mostun natursenter hos Naturevernforbundet i Rogaland. Foto: Erlend Berne

Barn fra Havhesten barnehage lager fuglekasser på Mostun natursenter hos Naturevernforbundet i Rogaland. Foto: Erlend Berne.

Oppdrag fuglekasse – nasjonal dugnad for fuglene:

Har laget 5000 nye kasser til fuglene

Oppslutningen om Oppdrag fuglekasse har vært svært stor. Mer enn 11 000 deltagere har laget over 5000 fuglekasser. Nå ønsker Norsk Ornitologisk Forening, Naturvernforbundet og Miljøagentene å videreføre prosjektet.

Oppdrag fuglekasse er veldig populært i lokallagene til de tre organisasjonene. Det har vært mye aktivitet, og det har blitt laget mange nye hjem til fuglene.

– Rapportene fra lokallag i hele landet forteller oss at de har samlet over 11 000 deltagere som har snekret over 5000 fuglekasser! Det er mye fuglevern og mye naturglede. I tillegg ser vi stor aktivitet på sosiale medier, særlig i Facebookgruppa, hvor det er over 1200 medlemmer og stor aktivitet, sier Hanna Nyborg Støstad, rådgiver i Naturvernforbundet.              

Fikk 2,5 millioner
I 2017 støttet Sparebankstiftelsen DNB Oppdrag fuglekasse med nesten 2,5 millioner kroner. Hele landet har blitt invitert til å delta i en stor nasjonal dugnad for å hjelpe fuglene. Samtidig har det vært et mål å spre naturglede, kunnskap og engasjement for livet til fuglene og de utfordringene de møter. Miljøagentene, Norsk Ornitologisk Forening og Naturvernforbundet står bak initiativet.

– Lag din egen fuglekasse
Det har vært stor etterspørsel etter midler til lokallagene. I 2020 er alle de tilgjengelige midlene allerede delt ut. På grunn av faren for koronasmitte, er lagenes fuglekasseverksteder avlyst inntil videre. Men det går helt fint å lage fuglekasser hjemme også.

–Det er ikke vanskelig å lage fuglekasser, og dette er en fin aktivitet som familien kan gjøre sammen nå som mange er hjemme. Alt man trenger er noen plankebiter, litt verktøy og noen spiker. Tegninger ligger på nettsiden til Oppdrag fuglekasse, sier Nyborg Støstad.

En ubetinget suksess
– Oppdrag fuglekasse har vært en ubetinget suksess. Mange steder er mangel på passelige boliger en begrensende faktor for enkelte arter, og da er fuglekasser et godt avhjelpende tiltak, sier Martin Eggen, naturvernrådgiver i Norsk Ornitologisk Forening.

– Gjennom å henge opp fuglekasser lærer vi om hvordan ulike fuglearter er tilpasset miljøet de lever i, og at de har helt spesifikke krav til levesteder og reirplasser. Det gir også en bedre forståelse for hvorfor vi må ta vare på levestedene, sier Eggen.

Hvorfor henge opp fuglekasser?
Men hvorfor er det så viktig å henge opp fuglekasser?

– De såkalte hulrugerne er avhengige av et hulrom å legge eggene i, men har problemer med å finne en plass å bygge reir fordi det er få gamle og hule tre i skogen, forklarer Nyborg Støstad.

Gammel skog er også avgjørende for antall spetter i skogen, for de finner maten sin i råttent treverk. Når det blir lite hakkespetter, blir det mindre hulrom.

– Spettene er boligbyggerne i skogen, og ulike typer spetter lager boliger med ulike dimensjoner. Færre hulrom på bygninger der menneskene bor er problematisk for arter som gråspurv, pilfink, stær og tårnseiler, sier Nyborg Støstad.

Uforglemmelige naturopplevelser
Det er flere grunner til å prosjektet har blitt så populært.

– Å bygge sin egen fuglekasse gir en følelse av mestring, og det å følge livet i en fuglekasse gir uforglemmelige naturopplevelser som gjerne varer livet ut. Mange har startet sitt miljøengasjement med ei fuglekasse i barndommen. Å bygge fuglekasser er i tillegg en praktisk inngangsvinkel til å lære om naturen, om fugleartene som lever i skogen, kravene de har til leveområde og hvordan vi alle kan hjelpe til å ta vare på dem, sier Nyborg Støstad.

På nettsiden til Oppdrag fuglekasse er det informasjon om hvordan man kan lage og henge opp fuglekasser, og hvordan man tilpasser dem ulike arter.

Artikkelen ble sist oppdatert: 17.03.2020