Du er her:


Foto: Erik Brenna

Ny rapport: 131 tiltak som kan sikre biologisk mangfold

Norge har forpliktet seg gjennom FN til å begrense tapet av arter kraftig innen 2020. Tre miljøorganisasjoner har utredet hvordan.

Rapporten “Naturmangfold 2020” lanseres i dag på et stort anlagt seminar som arrangeres av Naturvernforbundet, Regnskogfondet og Utviklingsfondet. De samme organisasjonene sier i rapporten at avgjørende for å lykkes er at en rekke tiltak gjennomføres raskt – ikke mindre enn 131 eksempler på tiltak er beskrevet. Blant de viktigste konklusjonene er at mange flere enn miljøvernmyndighetene må bidra. Landbruks-, fiskeri-, nærings-, og olje- og energimyndighetene må også ta ansvar for å prioritere tiltak som bidrar til at målene nås. I dag er disse departementene ansvarlige for tunge bidrag som peker motsatt vei.

Rapporten peker videre på på behovet for miljørådgiverei kommunene, for mer vern på land og i vann, for et mer mangfoldig jordbruk, petroleumsfrie soner, forbud mot miljøgifter i sjøvann med med mer.  

”Norge, naturen og pengene"
Rapporten overrekkes til Heidi Sørensen i Miljøverndepartementet på seminaret ”Norge, naturen og pengene” tirsdag 15. november. Da skal den også kommenteres av et panel med en lang rekke toppolitikere. Stein Lier-Hansen kommer fra regjeringens utvalg som skal vurdere den økonomiske verdien av økosystemtjenester i Norge. Dag O Hessen vil snakke om Oljefondets investeringer i et naturmangfoldperspektiv, Lars Løvold fra Regnskogfondet og Andreas Katerås skal snakke om REDD (Reduced  emissions from deforestation and forest degradation). Dagen avsluttes med to av sektorene som får mange utfordringer fra de tre organisasjonene: Fiskeri- og kystdepartementet og Landbruks- og matdepartementet.

Se filmopptak fra hele seminaret her!

Her kan du lese foredragene som ble holdt på seminaret:

Lene Liebe

Andreas Tveteraas

Dag O. Hessen

Stein Lier-Hansen

Artikkelen ble sist oppdatert: 18.11.2011