Du er her:

Norske humler er viktige for plantelivet, men trues av importerte "superhumler".

Norske humler er viktige for plantelivet, men trues av importerte "superhumler". Foto: Atle Mjelde

Seier for naturmangfoldet

Stopper import av humler

Naturvernforbundet og Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA) jubler over at importøren Norgro AS har stoppet import av mørk jordhumle torsdag denne uken.

I april i år politianmeldte Naturvernforbundet og SABIMA Norgro for importen av utenlandske humler, som har blitt dokumentert som farlig for norske humlearter. Miljødirektoratet har nå fastslått at importen er i strid med naturmangfoldloven.                          

– Dette er et kjærkomment skritt i riktig retning at Norgro nå har stanset sin humleimport, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet. – For å sikre bestøvningen av både nytteplanter og vill natur, må vi ta vare på de norske humlebestandene.

Christian Steel, generalsekretær i SABIMA er også glad for utfallet. 

– De importerte humlene, som er en belgisk variant av mørk jordhumle, er potensielt en alvorlig trussel mot stedegne norske humler, og det er meget fornuftig av Norgro å lytte til de faglige rådene.

Lovverk ennå ikke på plass

Forskere, Naturvernforbundet og SABIMA har advart kraftig mot humleimporten, og Miljødirektoratet kom 14. juni til samme konklusjon. I følge direktoratet er humleimporten i strid med naturmangfoldloven.

– Ballen er imidlertid ikke i mål, påpeker Steel. – Det er Norgro som på eget initiativ har stanset sin import, men det finnes ikke lovverk som kan hindre dem eller andre importører i å gjenoppta importen hvis de skulle ønske det. En slik situasjon er fullstendig uholdbar.

Miljøverndepartementet har lenge arbeidet med en forskrift som skal hindre import av fremmede arter, men arbeidet er sterkt forsinket. En rekke fremmede arter utgjør en stor trussel mot norsk natur, og også hageeiere har fått merke hvilken plage arter som brunskogsnegl, lupin, kjempebjørnekjeks og skvallerkål kan utgjøre. Naturvernforbundet og SABIMA krever at forskriften blir ferdig fortest mulig.

– Det er en skandale at regjeringen ennå ikke har fått forskriften på plass, sier Haltbrekken. – Naturvernforbundet forventer at arbeidet intensiveres, slik at vi kan hindre at vi får enda flere problemer med fremmede arter enn vi allerede har.

Artikkelen ble sist oppdatert: 19.07.2013