Du er her:

Kampen om Kalvvatnan er vunnet. Det blir ingen utbygging av vindkraftverk. Foto: Naturvernforbundet

Kampen om Kalvvatnan er vunnet. Det blir ingen utbygging av vindkraftverk. Foto: Naturvernforbundet.

Olje- og energidepartementet sier nei til vindkraftanlegg

Kalvvatnan er reddet

Det blir ikke vindkraftverk i Kalvvatnan likevel. Olje- og energidepartementet sa i dag nei til kraftplanene. – En gledens dag, sier leder i Naturvernforbundet Silje Ask Lundberg.

– Dette markerer slutten på en svært lang kamp for verdifull natur og sørsamisk kultur, sier Lundberg.

Store naturverdier
Vindkraftanlegget med 72 vindmøller var planlagt i Kalvvatnan på grensa mellom Nord-Trøndelag og Nordland, og ville gitt store naturødeleggelser. Området er i tillegg viktig for sørsamisk reindrift.

– I dag har olje- og energiminister Tord Lien satt Imagehensynet til verdifull natur, sørsamisk kultur og fremtid i forsetet. Vi har stått skulder ved skulder med reindrifta og sørsamene i kampen om fremtiden til Kalvvatnan, sier Lundberg.

Fikk konsesjon i 2014
NVE ga konsesjon til bygging av vindkraftverket 31. mars 2014. Naturvernforbundet klaget saken inn til Olje- og energidepartementet. Miljødirektoratet, Riksantikvaren, Sametinget og Fylkesmannen i Nordland og Nord-Trøndelag har alle frarådet utbygging.

Støtt oss i kampen for å bevare viktige naturområder - meld deg inn i Naturvernforbundet!

– Det er store naturverdier i Kalvvatnan, og området er svært viktig for reindrifta. Kraftverket ville ødelagt området og stanset den mest klimavennlige kjøttproduksjonen som finnes, sier Kjell Derås, mangeårig motstander av vindkraftverket, forkjemper for sørsamiske interesser og sentralstyremedlem i Naturvernforbundet.

Derås mener dagens avgjørelse er et gjennombrudd for urfolks rettigheter i Norge.
– Dette er den største seieren siden kampen om Alta-vassdraget. Dette er også et gjennombrudd for naturmangfoldlovens bestemmelser om samenes rettigheter. Endelig tas dette på alvor, sier Derås.

Norges Standing Rock
Han trekker paralleller mellom Kalvvatnan og Standing Rock-saken i Dakota i USA, der urfolk og miljøaktivister nå kjemper mot en oljerørledning.

– Verden over er det nå allianser mellom urfolk og naturverninteresser. Avslaget til vindkraftverket i Kalvvatnan er en milepæl i Norge, sier Derås.

Det er Fred Olsen-gruppen som sto bak vindkraftplanene i Kalvvatnan, Saken har mobilisert stor motstand både lokalt og nasjonalt. Det har vært flere, større markeringer i området, og naturvernere, lokalbefolkning og reindrifta har vært i utallige møter og befaringer for å stanse planene. Nå krones arbeidet for reindrift, sørsamisk kultur og fjellnatur med seier.

Les departementets vedtakl her.

Artikkelen ble sist oppdatert: 11.11.2016