Du er her:

Snøskutere fyller påskefjellet:

Påskegrøss 2018

Snøskutertrafikk fortrenger tradisjonelt friluftsliv, og stresser sårbart dyre- og fugleliv. Nå vil regjeringen utvide forkjørsretten for snøskutere. Også kjerneområdene for natur og friluftsliv skal åpnes opp. Naturvernforbundet slåss for å stoppe det.

Bakgrunnen er at Fylkesmannen i Troms har bedt om avklaring på hvorvidt kommunene også kan rulle ut snøskuterløyper i viktige friluftsområder. Svaret fra Klima- og miljødepartementet er sjokkerende. Selv i «svært viktige friluftsområder» skal snøskutere kunne få forkjørsrett. 

Støtt arbeidet for stille natur! Bli medlem i Naturvernforbundet

– Å legge snøskuterløyper i viktige områder for friluftsliv og naturmangfold er ekstremt provoserende. Når regjeringen nå også vil åpne opp områder klassifisert som «svært viktige», bikker det over i total uansvarlighet, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

«Tunge snøskuterinteresser» trumfer natur- og friluftsinteresser

Essensen i svarbrevet er at dersom det er konflikt mellom viktige områder for friluftsliv og naturmangfold og andre «tungtveiende hensyn», må hensynet til friluftsliv vike, gitt en «konkret vurdering» fra kommunens side.

Hva menes med «tungtveiende hensyn»; hensyn til hva? Departementet har bekreftet overfor Naturvernforbundet at «tungtveiende hensyn» betyr det som brevet nøler med å si rett ut: Hensynet som skal vektlegges tyngre enn natur og friluftsliv, er «tunge interesser» bak fornøyelseskjøring med snøskuter.

Skal snøskutere overta påskefjellet?

Kommunene er forpliktet til å kartlegge områder som er viktige for friluftsliv på en skala fra en til fire, der fire betyr «svært viktig», før de kan bestemme traseer for snøskuterløyper. Fem kommuner har nå vedtatt å legge skuterløyper gjennom det de selv kategoriserer som «svært viktige friluftsområder». Dersom kommunene får medhold, vil dette kunne åpne for tilsvarende områder for snøskuterløyper i hele landet.  

Naturvernforbundet vil ta vare på muligheten til å oppleve naturen fri for forstyrrelser og motorstøy. Derfor mener vi snøskuterkjøring bør begrenses til nødvendige nytteformål. Vil du støtte arbeidet for en stille natur også i fremtidige påskeferier? Bli medlem i Naturvernforbundet

Artikkelen ble sist oppdatert: 27.03.2018