Du er her:

Organisasjonene Bevar Hardanger AS har sin egen tolkning av Brudeferden i Hardanger. Nå ser organisasjonen ut til å ha tapt kampen om å verne naturressursene i området.

Organisasjonene Bevar Hardanger AS har sin egen tolkning av Brudeferden i Hardanger. Nå ser organisasjonen ut til å ha tapt kampen om å verne naturressursene i området. Foto: Bevar Hardanger AS

Sp og Ap valser over naturverdiene i Hardanger

Regjeringen vedtok i dag å bygge den omstridte kraftlinja i Hardanger. Sp og Ap trumfet gjennom beslutningen, stikk i strid med kravene fra både kommunene i Hardanger og nasjonale miljø - og friluftsorganisasjoner.

I dag kl 13 inviterte olje- og energiminister Terje Riis-Johansen til pressekonferanse om saken.

- Dette er et av de desidert største naturinngrepene på Vestlandet på svært mange år. Linja vil ha store negative konsekvenser for naturverdiene i Hardanger, sier Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund.

Han mener Arbeiderpartiet og Senterpartiet kunne valgt å bruke ny teknologi og både spart naturen i Hardanger gjennom en jord og sjøkabel, og samtidig sikret kraftforsyningen til Bergen.

- I stedet velger de å valse over naturverdiene og lokaldemokratiet. Det er totalt uforståelig og helt uakseptabelt.

Forurenser bør betale

Det er det økte kraftforbruket i oljeindustrien som er hovedårsaken til den nye linja. Økt produksjon av gass fra Trollfeltet som gjør at forbruket stiger og at Bergen blir mer utsatt. Naturvernforbundet har flere ganger foreslått at man burde innføre prinsippet om at forurenser skal betale også her.

- Olje- og energiminister Riis Johansen burde tvunget oljeselskapene til å betale de ekstra kostnadene knyttet til å legge kraftlinja i bakken og sjøen, sier Haltbrekken.

– Det er de som utløser behovet for denne linja.

I 2004 ble vestlandsfjordene kåret til verdens beste reisemål av National Geographic. Fjordlandskapet i Hardanger vurderes både av Direktoratet for Naturforvaltning og Riksantikvaren som et av de høyest verdsatte landskapene vi har her i landet.

Image
Fotograf: Aksjonen bevar Hardanger