Du er her:


Foto: Tom Hellik Hofton

Stille natur

Skuterkjøring i utmark går på bekostning av naturopplevelsene til det store flertallet, og på bekostning av naturen. Vi kjemper for en stille natur!

AImagev hensyn til friluftsliv og natur har muligheten til å kjøre i utmark tidligere vært begrenset.  Fornøyelseskjøring i utmark har vært forbudt, bortsett fra i Finnmark og Nord-Troms. I år 2000 ble imidlertid åtte kommuner invitert med i en forsøksordning hvor de fikk lage løyper for fornøyelseskjøring, og i år utvidet den rødgrønne regjeringen ordningen til å gjelde førti kommuner. Nå vil de blåblå ta skrittet helt ut og la alle kommuner få denne retten. Beslutningen kan komme allerede i vår. Vi jobber for å stoppe forslaget, for å bevare stille naturopplevelser, og beskytte sårbar vinternatur. 

Ja - dette vil jeg støtte! Gi en gave til Naturvernforbundets arbeid for en stille natur

Naturvernforbundet mener at roen man finner i naturen har en verdi i seg selv, og at et motorisert mindretall ikke bør ødelegge opplevelsen for alle som vil oppleve naturen i fred. Lovendringen vil gi titusenvis av nye skutere i naturen.

Økt motorfersel er også til skade for naturen. En lang rekke dyr som villrein, fjellrev, rovfugler og rovdyr kan bli skremt bort fra leveområdene sine i en tid på året hvor de er særlig sårbare. Vi har rett og slett ikke god nok kunnskap om norsk natur til å sikre at løypene legges slik at de ikke gjør skade.

Ønsker du å bidra for å beholde en stille natur? Her kan du melde deg inn i Naturvernforbundet

Etter at regjeringen har varslet frislipp for kjøring med skuterkjøring i hundre kommuner, har en bred allianse av natur- og friluftsorganisasjoner reist seg i kraftig protest. Flere underskriftsaksjoner har samlet titusenvis av protester, og Naturvernforbundet samlet inn 450 høringssvar mot det upopulære forslaget. I dag kan du skrive under på et opprop satt i gang av initiativet "Norsk natur uten motordur" Skriv under du også 

Se hvor det finnes flest skutere

Image

Du kan også bidra til å øke oppmerksomheten rundt denne saken ved å spre informasjon på sosiale medier eller epost. Vi har laget tre bilder som oppsummerer budskapet og kan brukes på sosiale medier. 

Del bildene her. Bilde 1. Bilde 2 Bilde 3.

Margrete Skår, samfunnsforsker ved Norsk institutt for Naturforskning har skrevet en kronikk om forsøket med skuterløyper

Seks tidligere miljøvernministere har skrevet en felles kronikk mot forslaget. 

 

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 11.02.2015