Godfarfoss

Godfarfoss. Foto: Øystein Engen

Vassdrag

Etter hundre år med kraftutbygging har to tredeler av de store norske vassdragene blitt regulert. Sju av de ti høyeste fossene er bygd ut. Ved årtusenskiftet sa politikerne stopp. Tiden for store vannkraftutbygginger var forbi, sa de. Men nå lanseres planer om å bygge ut selv våre vernede vassdrag.

Tenk deg et Norge helt uten brusende elver og fossefall. Hvor mye er det greit å bygge ut? Hva slags natur ønsker vi?

Kombinasjonen av mye nedbør og et terreng med store høydeforskjeller har gjort den norske elvenaturen rik og variert. Den har også gitt oss et enormt potensiale for kraftproduksjon, noe vi benyttet oss av på 1900-tallet og bygde ut hele to tredeler av dette potensialet. Det var ikke uten konsekvenser. 

Den mest åpenbare konsekvensen av å legger fosser og vassdrag i rør er den rent estetiske - en viktig del av naturen forsvinner, og området skifter helt karakter. Konsekvensene for det biologiske mangfoldet er kanskje mindre synlig, men tilgangen til vann er helt avgjørende for økosystemene i tilknytning til fossene og elvene.

De store utbyggingene førte ofte til at arter helt eller delvis forsvant, noe som igjen påvirket andre arter i store områder rundt. Minst 26 norske elver har mistet laksebestanden på grunn av vassdragsregulering. I flere tilfeller har utbyggingene også påvirket det lokale klimaet.

Kampen for å verne vassdragene startet så tidlig som på 1920-tallet. I 1973 ble den første verneplanen for vassdrag vedtatt i Stortinget, men det var først i 2001 daværende statsminister Jens Stoltenberg i sin nyttårstale proklamerte at "Vi er nå kommet dit at tiden for nye store vannkraftutbygginger i Norge er over". Dessverre presses det fortsatt på for utbygginger i vernede og urørte vassdrag. Naturvernforbundet skal være naturens stemme i disse sakene, og arbeide for at restene av norsk vassdragsnatur holdes intakt. Samtidig arbeider vi for å utnytte den kraften vi allerede har bygd ut på mest mulig effektiv måte, for å minske behovet for nye utbygginger.

I 2009 kom den sjette og foreløpig siste utvidelsen av verneplanen for norske vassdrag. Planen består nå av 393 objekter, og omfatter ulike vassdrag som til sammen skal utgjøre et representativt utsnitt av Norges vassdragsnatur. Verneplanen er vedtatt i Stortinget, og er en bindende instruks overfor Regjeringen. Det kan imidlertid søkes om konsesjon for bygging av mikro- og minikraftverk i vernede vassdrag, noe som også kan få store konsekvenser for naturmangfoldet.

Artikkelen ble sist oppdatert: 12.06.2018

Hva gjør vi - til nett

Hva gjør vi?

Naturvernforbundet jobber over hele landet for å ta vare på naturen. Våre fylkes- og lokallag kjemper for å ta vare på de lokale naturperlene, der du bor.

Hva mener vi - nett

Hva mener vi?

Det er naturen som gjør at det går an å leve på jorda. Den gir oss ren luft, rent vann, medisiner, mat og unike opplevelser.

Hva kan du gjøre

Hva kan du gjøre?

Naturvernforbundets over 35 000 medlemmer gjør en forskjell. Men vi trenger flere. Dette gir oss mer gjennomslag for de gode løsningene.

Nyheter

Daleelva2

Dalelva

Dalelva har et rikt biologisk mangfold, og er del av et unikt reisemål. Dalelva har alt vært utsatt for mindre inngrep, og nå truer nok en plan om utbygging naturmangfoldet i området.

Vassdraget Godfarfoss

Godfarfossen

Godfarfossen danner den nederste delen av Dagalifallene, som med flotte fossefall og stryk stuper ned mot den kraftig regulerte Pålsbufjorden. Lenger ned er dette vassdraget kjent som Numedalslågen. NVE ga konsesjon for utbygging i 2015.

Gjengedalsvassdraget Frank Haug

Gjengedalsvassdraget

Naustdal - Gjengedalsområdet er et av de største og mest mangfoldige villmarksområdene som er igjen på Vestlandet. Den unike og folkekjære elva var truet av vannkraftutbygging, men i 2018 sa Olje- og energidepartementet nei til planene. Nå kjemper Naturvernforbundet for å få vassdraget varig vernet.

Erdalselvi sogn og fjordane

Erdalselvi

Erdalselvi og området rundt er prega av vakker og inngrepsfri natur. Spesielt kulturmiljøet gjør dette vassdraget verneverdig. Den øvre delen har blitt foreslått verna, men Naturvernforbundet mener heile vassdraget må vernes i samanheng.

IMG_0881

Garbergelva

Ved opprettinga av nasjonalparken Skarvan-Roltdalen ble deler av Garbergelva vernet. Men de nedre delene av vassdraget er uten beskyttelse. Nå ligger søknaden om bygging av kraftverk i Prestfossan til sluttbehandling hos Olje- og energidepartementet.

Vasjaelva

Vasja er ei vakker elv som renner helt urørt fra fjellet ned til Hellemofjorden, gjennom et idyllisk og variert landskap, omgitt av rik flora og samiske kulturminner.

Austervefsna i nordland
En liten milepæl:

2 % av skogen vernet

23.03.2011 | Sist oppdatert: 03.06.2011

Vi er ennå ikke halvveis til minimumsmålet om å verne 4,7 % av Norges produktive skogareal. Men med vern av 21 nye skogsområder i Nordland, går det sakte i riktig retning.

Lundeelva mot kjosnesfjorden jolster

Vannkraftutbygging i blinde

07.03.2011 | Sist oppdatert: 10.03.2011

Det hevdes at miljøbevegelsen står samlet bak den foreslåtte ordningen med “el-sertifikater”. Det stemmer ikke. Naturvernforbundet vil ha vasskraft ut av ordningen.

Viser fra 105 til 112 av totalt 117 artikler