Godfarfoss

Godfarfoss. Foto: Øystein Engen

Vassdrag

Etter hundre år med kraftutbygging har to tredeler av de store norske vassdragene blitt regulert. Sju av de ti høyeste fossene er bygd ut. Ved årtusenskiftet sa politikerne stopp. Tiden for store vannkraftutbygginger var forbi.

Tenk deg et Norge helt uten brusende elver og  fossefall. Hvor mye er det greit å bygge ut? Hva slags natur ønsker vi?

Kombinasjonen av mye nedbør og et terreng med store høydeforskjeller, har gjort den norske elvenaturen rik og variert.  Den har også gitt oss et enormt potensiale for kraftproduksjon, noe vi benyttet oss av på 1900-tallet og bygde ut hele to tredjedeler av dette potensialet. Det var ikke uten konsekvenser. 

Den mest åpenbare konsekvensen av å legger fosser og vassdrag i rør er den rent estetiske - en viktig del av naturen forsvinner, og området skifter helt karakter.Konsekvensene for det biologiske mangfoldet er kanskje mindre synlig, men tilgangen til vann er helt avgjørende for økosystemene i tilknytning til fossene og elvene.


De store utbyggingene i forrige århundre førte ofte til at arter helt eller delvis forsvant, noe som igjen påvirket andre arter i store områder rundt. Minst 26 norske elver har mistet laksebestanden på grunn av vassdragsregulering. I flere tilfeller har utbyggingene også påvirket det lokale klimaet.

Kampen for å verne vassdragene startet så tidlig som på 20-tallet. I 1973 ble den første verneplanen for vassdrag vedtatt i Stortinget, men det var først i 2001 daværende statsminister Jens Stoltenberg i sin nyttårstale kunne proklamere at  "Vi er nå kommet dit at tiden for nye store vannkraftutbygginger i Norge er over."

I 2009 kom den sjette og foreløpig siste utvidelsen av verneplanen for norske vassdrag. Planen består nå av 393 objekter, og omfatter ulike vassdrag som til sammen skal utgjøre et representativt utsnitt av Norges vassdragsnatur. Verneplanen er vedtatt i Stortinget, og er en bindende instruks overfor Regjeringen. Det kan imidlertid søkes om konsesjon for bygging av mikro-og minikraftverk i vernede vassdrag.

Artikkelen ble sist oppdatert: 29.10.2014

Hva gjør vi - til nett

Hva gjør vi?

Naturvernforbundet jobber over hele landet for å ta vare på naturen. Våre fylkes- og lokallag kjemper for å ta vare på de lokale naturperlene, der du bor.

Hva mener vi - nett

Hva mener vi?

Det er naturen som gjør at det går an å leve på jorda. Den gir oss ren luft, rent vann, medisiner, mat og unike opplevelser.

Hva kan du gjøre

Hva kan du gjøre?

Naturvernforbundets 20 000 medlemmer gjør en forskjell. Men vi trenger flere. Dette gir oss mer gjennomslag for de gode løsningene

Nyheter

107-0734_img_(2)
Smibelg og Storåvatn bygges ut:

Tiden for de store vannkraftutbyggingene ikke over

05.03.2012

Før helgen vedtok regjeringen å bygge ut Smibelg og Storåvatn på Helgelandskysten i Nordland. - Dette er en svært stor vannkraftutbygging med store konsekvenser for naturen, sier leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken. Han mener dette er et klart brudd på regjeringas løfter om at tiden for store vannkraftutbygginger er forbi.

Vassdøla, Liadøla

Kommune seier nei til storutbygging!

17.10.2011

Fleirtalet i kommunestyret i Luster i Sogn og Fjordane sa tirsdag 18. okt nei til å tilrå utbygging av dei siste vassdraga i Jostedalen. – Den økonomiske kompensasjonen er for liten til å ofre så store naturverdiar, er omkvedet.

Lars foran Raundalselva

Redd elvene

23.06.2011

Den unike vassdragsnaturen er en viktig del av Norge. Naturvernforbundet kjemper for vern av de siste urørte vassdragene, og for fortsatt vern av Raundalselva.

Aurstadfossen2

Styrker vassdragskampen

12.05.2011

Natur- og friluftsorganisasjonene setter nå inn støtet for å bedre vannforvaltningen. Presset på vannkraftutbyggingen øker, og vannkraftkampen må nok en gang tas på nytt.

Austervefsna i nordland
En liten milepæl:

2 % av skogen vernet

23.03.2011

Vi er ennå ikke halvveis til minimumsmålet om å verne 4,7 % av Norges produktive skogareal. Men med vern av 21 nye skogsområder i Nordland, går det sakte i riktig retning.

Lundeelva mot kjosnesfjorden jolster

Vannkraftutbygging i blinde

07.03.2011

Det hevdes at miljøbevegelsen står samlet bak den foreslåtte ordningen med “el-sertifikater”. Det stemmer ikke. Naturvernforbundet vil ha vasskraft ut av ordningen.

Altakampen

30 år siden kampen om Alta

13.01.2011

14.januar er det 30 år siden leiren i Stilla ble ryddet av 600 politifolk,og omkring 800 aksjonister ble arrestert. Kampen om Altaelva er den største miljøkonflikten vi har hatt her i landet.

Godfarfoss 2
Grønne sertifikater lansert i dag:

Vil øke presset på de norske vassdragene

08.12.2010

I dag ble den norske og svenske regjeringen enige om grønne sertifikater. Naturvernforbundet er glad for at de kommer på plass, men frykter presset på den norske vassdragsnaturen.

Viser fra 49 til 56 av totalt 58 artikler