Du er her:

En kulp i Verdalselva. Foto: Arnstein Rønning CC BY-SA 3.0

En kulp i Verdalselva. Foto: Arnstein Rønning CC BY-SA 3.0.

Bli med på årets vassdragstreff!

Tradisjonen tro arrangerer Naturvernforbundet vassdragstreff den første helgen i september. I år finner arrangementet sted i Verdal, hvor det vernede Verdalsvassdraget er truet av utbyggingsinteresser.

Vassdragstreffet finner sted i Verdal hotell fra 2.-4. september. Dette er et av årets høydepunkter i Naturvernforbundet. Du kan melde deg på her. Påmeldingsfristen er 20. august.

Verdalsvassdraget er et flott vassdrag som er vernet mot kraftutbygging, men det er utsatt for flomskader. Lokale politikere med ordføreren i spissen ønsker å bygge ut i vassdraget. NVE har planer for flomsikring. Dette vil sammen med verneverdiene i vassdraget bli belyst i et eget seminar 3. september. Det blir synfaring langs vassdraget, og 4. september blir det tur til våtmarksområdet Ørin.

På programmet finner vi innlegg fra blant andre statssekretær Elisabeth Sæther, ordfører Pål Sverre Fikse, Naturvernforbundets leder Truls Gulowssen, Terje Thuset fra NVE Region Midt-Norge og Leif Inge Paulsen fra Statsforvalteren i Trøndelag. Det blir også poltitikerdebatt, befaringer langs vassdraget og til våtmarksområdet Ørin, kulturelle innslag og sosialt samvær.

Program for vassdragstreffet i Verdal 2. - 4. september 2022

Fredag 2.9.
Frammøte ettermiddag. Innkvartering.
Felles middag på Verdal hotell kl. 19.

Lørdag 3.9.
Seminar på Verdal hotell.
Møteleder: Jan Olav Nybo, Naturvernforbundet
09:00-09:15 Åpning. Ordfører Pål Sverre Fikse og leder i Naturvernforbundet Truls Gulowsen.
09:15-09:30 Kraftutbygging i det verna vassdraget? Ordfører Pål Sverre Fikse
09:30-09:50 Muligheter for kraftutbygging. Adm dir. Inge Forseth, NTE Energi
09:50-10:10 Spørsmål
10:10-10:30 NVEs planer for flomsikring i Vuku. Geir Bendik Hagen, NVE Region MidtNorge
10:30-10:45 Flomsikring med god miljøtilstand. Uni Research Miljø, framført av Ingegjerd Meyer, Naturvernforbundet
10:45-11:05 Spørsmål
11:05-11:45 Kaffe/te, frukt og beinstrekk
11:45-12:00 Film om norske vassdragskamper
12:00- 12:20 Verneplanene – fundamentet i vassdragsvernet. Statssekretær Elisabeth Sæther, Olje og energidepartementet
12:20-12:35 Verneverdiene i Verdalsvassdraget v/ Leif Inge Paulsen, Statsforvalteren i Trøndelag
12:35-15:30 Synfaring til Dillfossan og lunsj
15:30-16:00 Panelsamtale med Anders Børstad, Værdalsbruket; Rolf Ingvaldsen, Naturvernforbundet i Verdal; Reidar Hindrum, BirdLife Norge og Torfinn Evensen, Norske lakseelver
16:00-16:30 Beinstrekk, kaffe/te og biteti
16:30-17:10 Politikerdebatt

  • Pål Sverre Fikse (Sp)
  • Trine Reitan (A)
  • Knut Snorre Sandnes (H)
  • Anne Kolstad (SV)
  • Arvid Wold/Tommy Reinås (MDG)
  • Truls Gulowsen, Naturvernforbundet

Oppsummering v/ Per Aunet

19:00 Felles middag med musikkinnslag.

Søndag 4.9.
09:00 Synfaring på Ørin, Avreise Verdal hotell. 

  • Bakgrunnen for dagens status for Rinnleiret, Kausmofjæra- Ørin naturreservat og hva som skjer angående restarealet. Svein Karlsen (tidligere fylkesmiljøvernsjef) - Orientering om fuglelivet og om arbeidet med å sikre mest mulig av området. Halvor Sørhuus, BirdLife Norge 12:00 Ankomst Verdal hotell. Vassdragstreffet slutt

Artikkelen ble sist oppdatert: 02.09.2022