Du er her:


Foto: Naturvernforbundet

La Dalelva og Bordalselva renne fritt!

Naturvernforbundet mener at Dalelva og Bordalselva i Hordaland fortsatt skal få være frie for vannkraftverk, med verdifull natur og muligheter for store opplevelser. Derfor jobbes det nå mot vannkraftplanene i disse elvene.

Kraftselskapet Rullestad-Skromme AS har søkt om konsesjon for å bygge ut Dalelva med Bordalselva med en samlet produksjon på om lag 145 GWh og planene har nettopp blitt sendt ut på høring. Naturvernforbundet kommer til å be om at det ikke blir bygget ny vannkraft i disse elvene og vil at det heller skal satses på bærekraftige næringer og natur- og kulturbasert turisme.

Image
Fotograf: Naturvernforbundet
Dalelva kommer fra Folgefonna og renner sørvestover mot Åkrafjorden gjennom det ville Rullestadjuvet og ut i Rullestadvatnet. Halvveis nede i Rullestadjuvet får Dalelva tilsig fra Bordalselva, som kommer fra sør gjennom et trangt gjel. Rullestadjuvet er et dramatisk og flott naturområde. Her er bratte fjellsider med enorme jettegryter, og elva går i fosser og stryk før landskapet åpner seg med gårder nede med vatnet.

Endrer livet i elva
Etter hundre år med kraftutbygging er to tredeler av de store norske vassdragene regulert. Sju av de ti høyeste fossene er bygd ut. Naturvernforbundet mener at dette gjør at vi må være restriktive med videre utbygging av vassdragene. Elver og bekker har stor variasjon i miljøforhold som temperatur, lys og næringstilgang, noe som gir økosystem med stor variasjon og et rikt dyre- og planteliv. Derfor er over 300 sjeldne og truede arter knyttet til elveløp i Norge, hvorav flere er sjeldne på verdensbasis. Vannkraft endrer livet i elva fordi mange naturlige prosesser stoppes eller endres ved kraftverket. Det er spesielt to naturtyper som er sårbare i vannkraftsammenheng: fossesprøytsoner og bekkekløfter. Her finnes det ofte sjeldne arter som er avhengige av spesielle forhold for å leve og som for eksempel ikke vil tåle uttørking som følge av mindre vannføring i elva.

Last ned og les faktaark om Dalelva

Dalelva og Rullestadjuvet er blant de største turistattraksjonene på Vestlandet. Åkrafjorden er pekt ut av Hordaland fylke som en landskapspark på grunn av sin unike natur og kultur. Prinsippet er vern gjennom bruk, og et av målene er å utvikle området til å bli et attraktivt reisemål. Flere lokale initiativ er satt i gang for å utvikle natur- og kulturbasert turisme i området. Naturvernforbundet ønsker dette velkommen, og mener at det viser at det er andre muligheter for området enn vannkraft.


Vil du engasjere deg i kampen for Dalelva, ta kontakt med Naturvernforbundet i Hordaland eller Oddvar Skre (telefon 90964834)

Artikkelen ble sist oppdatert: 07.01.2013