Du er her:

Øystese, Vossadalen

Øystesevassdraget vossadalen frå fjellet Foto: klaus rasmussen.

Siste mulighet for Øystesevassdraget

Både det politiske Hordaland og de nasjonale natur- og friluftsorganisasjonene appellerer nå til regjeringen: Spar Øystese!

- Dette er et av landets aller siste større vassdrag som renner urørt fra fjell til fjord, med unikt naturmangfold og et sjeldent variert landskap. Vi snakker om en nasjonal perle vi ikke har råd til å miste, sier Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet.

Spørsmålet om utbygging av Øystesevassdraget blir avgjort i løpet av sommeren 2017. Folk både fra den sentrale og lokale ledelsen i Naturvernforbundet, Turistforeningen, Jeger og fiskeforbundet m fl, troppet i dag opp på kontoret til olje- og energiminister Terje Søviknes i et siste forsøk på å hamre inn hvilke unike naturverdier som er knyttet til det spesielle vassdraget. 

Image

Hordaland snur!
Nå ber også Fylkesutvaklget i Hordaland Regjeringen om å avslå søknaden om å overføre Øystesevassdraget til Samnangervassdraget og i stedet "ta vare på Øystesevassdraget fra fjell til fjord, til glede for kommende generasjoner."  Vedtaket ble gjort i mai, der bare FrP og SP stemte i mot. 
16. mai sier Søviknes til Lillesandsposten:  «Det er ekstremt viktig for oss å ha lokale myndigheter med på laget. Å få positivt høringssvar fra fylkeskommune, kommuner og Fylkesmannen teller både for konsesjoner innen vannkraft og vindkraft» Gjelder det også når lokale myndigheter ikke ønsker utbygging? (For ordens skyld: I Kvam Herrredstyre er det flertall kunn for å verne den øvre delen.)

NVE snudde også - motsatt vei
I 2006 uttalte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) at Øystesevassdraget hadde vassdragsnatur med store verdier på nasjonalt nivå, og burde derfor få varig vern. Få år senere, etter at de unike verdiene er langt bedre dokumentert, går NVE inn for full utbygging, fra øverst til nederst. Deremd er det departement og regjering som nå må ta ansvaret NVE ikke legner vil ta..

- Søviknes kan nå vise at de tar kunnskapsbasert forvaltning av nasjonale naturverdier på alvor. Og de kan gi Hordaland mulighet til å overdra noe av sin flotteste vassdragsnatur til neste generasjon, heter det fra organisasjonene.

 


Viktige opplysninger om vassdraget
Et tilrettelagt turnettverk binder sammen Bergsdals-, Samnanger og Kvammafjella. Siden 2006 er det åpnet fire nye turisthytter (6 totalt). Ny turisthytte på Breidablik i 2018.
•    Kartlegging av Biofokus identifiserer 14 rødlistearter og vurderer «nedre deler av Øystesevassdraget som en av de mest verdifulle lokalitetene for naturverdier knyttet til bekkekløft og fossesprutsoner i regionen». 
•    OED har anerkjent at Norge har et internasjonalt ansvar for disse naturtypene.
•    Storting og Regjering har åpnet for ytterligere vassdragsvern dersom særskilte kvaliteter kan dokumenteres som ikke er til stedet i verneplan.
•    Overføring av Vossadalsvatnet fjerner 1/3 av vannet i vassdraget – dette er ikke  en ”skånsom utbygging”. 
•    Øysteseelva er ei historisk viktig lakseelv. Materiale er inkludert i frossen genbank (laks) og levende genbank (sjøaure). Viktig for sports- og fritidsfiske – stor grad av tilrettelegging og aktivitet ved Fitjadalsvatnet.

Artikkelen ble sist oppdatert: 19.05.2017