Du er her:

Vann er en av grunnpilarene i samfunnet vårt. Regjeringen har et ansvar for en bærekraftig vannforvaltning.

Vann er en av grunnpilarene i samfunnet vårt. Regjeringen har et ansvar for en bærekraftig vannforvaltning. Foto: Mike Wilson/Wikimedia Commons

Felles innspill til statsbudsjettet

Stort behov for økte midler til vannforvaltningen

Vi må øke midler til norsk vannforvaltning, hvis vi skal kunne sikre god miljøtilstand og rent vann i norske vassdrag. Nå ber Naturvernforbundet sammen med flere landsdekkende organisasjoner om at Erna Solberg, Siv Jensen og Tine Sundtoft skal ta ansvaret for vannmiljøet vårt og sette av det det faktisk koster å oppnå en forsvarlig forvaltning av våre vassdrag.

Norge henger allerede langt bak når det gjelder å nå målene i EU`s vanndirektiv om at alle vannforekomster skal oppnå god miljøtilstand. Norsk vannforvaltning er betydelig underfinansiert, og dette fører til at verken vannregionmyndigheter, kommuner eller involverte sektormyndigheter klarer å gjennomføre oppgavene sine. Det akkumulerte underskuddet siden innføringen av vannforskriften i 2007 har økt til et beløp langt større enn det vannforvaltningen får i bevilgninger for hele 2014. Etterslepet i midler til vannarbeidet nærmer seg nå 300 millioner.

Vannressursene våre er en av grunnpilarene for et velfungerende samfunn. Vann er avgjørende for blant annet matproduksjon, vannkraft, industri, friluftsliv, og er den viktigste livsnerven i naturen. Vi krever derfor at regjeringen setter av betydelige midler i statsbudsjettet for å sikre at Norge er i stand til å oppfylles EU`s miljømål om en bærekraftig vannforvaltning.

 

Les vårt felles innspill til statsbudsjettet.

 

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 05.03.2014