Du er her:

Teinefoss, foss i Tovdalsvassdraget i Aust-Agder

Teinefoss i det vernede Tovdalsvassdraget, som nå er reddet fra kraftutbygging. Foto: Richard.

NVE sier nei til kraftverk i Tovdalsvassdraget:

Vernet elv reddet fra utbygging

Det blir ingen kraftutbygging i det vernede Tovdalsvassdraget, det har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) bestemt. – En seier for enestående elvenatur, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Tovdalsvassdraget ble vernet i 2010. NVE har avslått søknadene om å bygging av Herefoss og Hauglandsfossen kraftverk i det verna Tovdalsvassdraget i Birkenes og Froland kommuner i Aust-Agder. De to kraftverkene ville til sammen hatt en årlig produksjon på 13,5 gigawattimer (GWh). NVE avslo søknadene fordi utbygging ville svekket verneverdiene i vassdraget.

– I en tid hvor både utbyggere og flere politikere ønsker å gå løs selv på de vernede vassdragene, er det bra at NVE setter ned foten. Vi kjempet for å vern av Tovdalsvassdraget i mange år. Nå er utbyggingen heldigvis stanset. Tovdalsvassdraget er den eneste større elva på sørøstlandet, der selve hovedelva renner fra fjell til fjord uten vesentlige inngrep, sier Ask Lundberg.