Du er her:

Teinefoss, foss i Tovdalsvassdraget i Aust-Agder

Teinefoss i det vernede Tovdalsvassdraget, som nå er reddet fra kraftutbygging. Foto: Richard.

NVE sier nei til kraftverk i Tovdalsvassdraget:

Vernet elv reddet fra utbygging

Det blir ingen kraftutbygging i det vernede Tovdalsvassdraget, det har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) bestemt. – En seier for enestående elvenatur, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Tovdalsvassdraget ble vernet i 2010. NVE har avslått søknadene om å bygging av Herefoss og Hauglandsfossen kraftverk i det verna Tovdalsvassdraget i Birkenes og Froland kommuner i Aust-Agder. De to kraftverkene ville til sammen hatt en årlig produksjon på 13,5 gigawattimer (GWh). NVE avslo søknadene fordi utbygging ville svekket verneverdiene i vassdraget.

– I en tid hvor både utbyggere og flere politikere ønsker å gå løs selv på de vernede vassdragene, er det bra at NVE setter ned foten. Vi kjempet for å vern av Tovdalsvassdraget i mange år. Nå er utbyggingen heldigvis stanset. Tovdalsvassdraget er den eneste større elva på sørøstlandet, der selve hovedelva renner fra fjell til fjord uten vesentlige inngrep, sier Ask Lundberg.

Artikkelen ble sist oppdatert: 06.12.2017