Du er her:


Foto: Martin Ødegaard

Ny regjeringserklæring

Vil regjeringen bygge ned landet?

Den nye regjeringens erklæring innebærer storstilt ødeleggelse av norsk natur, og økt oljeutvinning.

– Klimatrusselen og kampen mot det enorme tapet av natur, vår tids største utfordringer, er ikke et av den nye regjeringens største prosjekter. Det er skremmende, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

– Vi forventer allikevel at Høyre står ved sine valgløfter og gir Norge en langt mer ambisiøs klimapolitikk enn vi har i dag.

I regjeringserklæringen framstår det som om den nye regjeringen vil bygge ut enda mer vann- og vindkraft enn vi allerede har forpliktet oss til. Det kan ikke skje uten store naturinngrep. Samtidig ser det ut til at det uforsvarlig høye olje- og gassutvinningstempoet skal fortsette, på tross av forskernes klare anbefalinger om å la mye olje og gass ligger for å unngå katastrofale klimaendringer.

– Den massive utbyggingsinteressen den nye regjeringen viser kan komme til å koste oss mye natur, sier Haltbrekken. - Flere veier, økt kraftutbygging, flere oppdrettsanlegg og tillatelse til å bruke våre fjorder som avfallsplass for gruveindustrien, gjør at mange verdifulle naturområder står i fare for å bli borte for alltid. Dersom man i tillegg svekker muligheten til å overprøve lokale vedtak som strider mot nasjonale og internasjonale miljømål, er det en knipetangmanøver mot norsk natur.

I erklæringen kommer det også fram at det skal settes et tydelig mål for energieffektivisering, og at støtten til ENØK-tiltak skal styrkes, blant annet gjennom skattefradrag for ENØK-investeringer i private hjem.

– Den økte satsingen på energieffektivisering er viktig, og gjør at vi både kan kutte utslipp av klimagasser og spare naturen for store unødvendige inngrep. Derfor vil vi jobbe for at denne satsingen kommer i stedet for mye av den planlagte utvinningen av olje og gass, og utbyggingen av vind- og vannkraft, sier Haltbrekken.

Artikkelen ble sist oppdatert: 07.10.2013