Du er her:

Naturvernforbundet i Aure

Naturvernforbundet i Aure blei lagt ned hausten 2021. Kontakt fylkeslaget ved fylkessekretær Øystein Folden, tlf. 918 12 542 eller e-post moreogromsdal@naturvernforbundet.no

Artikkelen ble sist oppdatert: 10.04.2022

Nyheter

Tursti

Turstiar - bra for helsa - men ikkje alltid for naturen

23.01.2020 | Sist oppdatert: 24.01.2021

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal har gjennomført ei kartlegging av såkalte "tippestiar", turstiprosjekt som er tildelt tippemidler. Alt for mange av desse prosjekta blir gjennomført utan at det er tatt tilstrekkelege omsyn til naturmangfold.