Du er her:

Naturvernforbundet i Aure

Leiar i Naturvernforbundet er Øyvind Sandvik, Sandvikvegen 76, 6698 Lesundet

Lokallaget kan kontaktast på aure@naturvernforbundet.no

Artikkelen ble sist oppdatert: 11.03.2020

Nyheter

Tursti

Turstiar - bra for helsa - men ikkje alltid for naturen

23.01.2020 | Sist oppdatert: 24.01.2021

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal har gjennomført ei kartlegging av såkalte "tippestiar", turstiprosjekt som er tildelt tippemidler. Alt for mange av desse prosjekta blir gjennomført utan at det er tatt tilstrekkelege omsyn til naturmangfold.