logo
  • Klimabloggen

    Klimahistorier fra inn og utland

Du er her:

Kamerun

Innlegg:

Kameruns plan for klimatilpasning

Planen gir håp om økt internasjonal støtte til klimatilpasning i Kamerun.

Kameruns «National Climate Change Adaptation Plan» er et planleggingsverktøy for å identifisere aktiviteter på kort, mellomlang og lang sikt, noe som selvsagt er viktig. Håpet er at planen skal gjøre det enklere å tiltrekke seg internasjonal økonomisk støtte. Om myndighetene klarer dette er selvsagt usikkert, men det er lov å håpe nå som Kamerun er valgt ut til å motta støtte fra det japanske tilpasningsprogrammet.

Tilpasningsplanen er et godt verktøy for å ramme inn våre nasjonale strategier. Men det store spørsmålet blir om de store nasjonale planene når den enkelte bonde og kommer lokalsamfunnene til gode i sin tilpasning til klimaendringene.

Image

ImageNelly-Diane Alemfack Efozo er direktør i Young Volunteers for the Environment-Cameroon. Hun vokste nært et skogsområde som ble tatt fra lokalsamfunnet og ødelagt, noe som vekket miljøengasjementet hun bærer med seg fremdeles. Hun er i dag særlig opptatt av sammenhengen mellom energiproduksjon og bevaring av skogsområder. Les alle hennes innlegg her.

Image