– Neste år må utslippskuttene gjøres betydelig større

– Klimaforhandlingene i Mexico brakte verden et lite skritt videre mot en ambisiøs og rettferdig klimaavtale, sier Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund.

Les også Naturvernforbundets oppsummering av Cancun-avtalen

– Men det gjenstår mye arbeid før vi har en ambisiøs og rettferdig klimaavtale som faktisk gir oss de utslippsreduksjonene verden trenger. Neste år blir et viktig år hvor vi må få på plass langt større utslippskutt, særlig i den rike del av verden enn det vi har fått presentert så langt, sier  Haltbrekken.

Det er fortsatt stor avstand mellom det som trengs av utslippskutt for å berge kloden fra en oppvarming som vil ha dramatiske konsekvenser for natur og mennesker, og det som så langt er lagt på bordet.

Hva må gjøres i 2011?

 • Tette gapet mellom det som er lovet og det som trengs av utslippskutt
   
 • Bli enige om å vedta en ny forpliktelsesperiode under Kyoto-protokollen
   
 • En ny bindende avtale med forpliktelser om utslippskutt for land som står utenfor Kyoto-protokollen
   
 • Finansieringsmekanismer som fyller opp det nye klimafondet med nødvendige midler til klimatiltak i utviklingsland
   
 • Tette smutthull i regelverket som kan undergrave utslippsmålene

Les mer

Verdenskart: Hvem mener hva?
Viktige tema i forhandlingene

– I motsetning til i København i fjor erkjenner nå verdens miljøvernministere at utslippskuttene er for små og at de må bli større, sier Haltbrekken. – I tillegg til å øke klimamålene må det i løpet av neste år komme på plass en enighet om å videreføre Kyoto-protokollen, den eneste forpliktende klimaavtalen verden foreløpig har.

Forhandlingene i Mexico gjorde det ikke slutt på Kyoto-protokollen, men vedtok heller ikke noen nye forpliktelser under denne protokollen. Neste år blir helt avgjørende for Kyoto-protokollens framtid. Hvis det ikke blir enighet neste år vil verden stå uten et internasjonalt regelverk som skal redusere utslippene av klimagasser fra 1. januar 2013.

– Skal vi lykkes med å lande en klimaavtale til neste år behøves økt vilje til å løse klimaproblemet over hele verden. I Naturvernforbundet vil vi fortsette å øke klimaengasjementet både i Norge og rundt om i verden, sier Haltbrekken.

Det ble ikke vedtatt noen tidsplan for de videre forhandlingene og ikke noen deadline for når verdens miljøvernministere skal bli enige om en avtale.

– En slik tidsplan må snarest på plass, vi har ingen tid å miste i kampen mot de farlige klimaendringene, sier Haltbrekken.