New York september 2009

Den 22. september inviterte FNs generalsekretær Ban Ki-Moon statsledere til et København-forberedende toppmøte i forbindelse med åpningen av FNs generalforsamling i New York. Det var bred enighet om behovet for en ny klimaavtale, men særlig fra de store rike landene skortet det på konkrete løfter om økt klimainnsats. Oppsummering av toppmøtet i New York Offisiell nettside for møtet