logo
  • Klimabloggen

    Klimahistorier fra inn og utland

Du er her:

Innlegg:

Blir vi jordens bøddel?

Med mindre vi klarer å vende oss av avhengigheten av fossile energikilder gjør vi oss til jordens bøddel. Vi tør påstå dette fordi bevisene om menneskeskapte klimaendringer blir stadig tydeligere.

ImageSkrevet av Nnimmo Bassey fra Nigeria. Les alle hans innlegg her.

Verdensbanken og Det internasjonale energibyrået (IEA) har vist at for å ha en 50-50 sjanse til å holde den globale oppvarmingen under to grader, må 66% av verdens kjente reserver av kull, olje og gass forbli urørt. For å ha en 80% sjanse, må vi la 80% av disse reservene ligge urørt. På tross av disse advarslene fortsetter de politiske lederne som før. Etter hvert som de fossile ressursene svinner hen er vi vitne til stadig mer desperat leting. Vi ser utvinning i vernede områder, inkludert den arktiske regionen. Og vi ser at utvinningen skjer på stadig dypere vann og i konfliktherjede områder.

Global oppvarming er et globalt problem, men vil ramme Afrika særlig hardt. Dette fordi Afrika har 50 prosent høyere temperatur enn det globale gjennomsnittet. Hvis den globale gjennomsnittstemperaturen øker med 4 grader, ville Afrika bli 6 grader varmere. Konsekvensene av dette vil være forferdelige. Vi kan forvente avlingssvikt, sult og masseutvandring for de som har muligheten til det.

Det er vårt liv! Derfor må vi må våkne, stå opp, mobilisere og arbeide for en miljøvennlig omlegging av vårt samfunn – med alle lovlige midler vi har tilgjengelige.