logo
  • Klimabloggen

    Klimahistorier fra inn og utland

Du er her:

Innlegg:

Et økologisk forsvar

Flere av de største krisene vi står overfor i dag er tett knyttet til vår oppfatning av naturen.

De siste hundre årene har vi trodd at vi kan utvinne alt som trengs. Og når naturen blir ødelagt kan dette fikses. Dette har ledet oss til grenseløs utnytting og grenseløs vekst. Dessverre har dette gjort at vi har oversett jordens begrensninger.

Vår oppfattelse av energi er blitt så forvrengt at det som faller oss inn når vi tenker på energi er elektrisitet, eller mulighetene til å transportere ting og mennesker. Jo raskere forflytning, jo større tilfredstillelse, mestringsfølelse og til med nytelse. Det overordnede synet på naturen er noe som kan utnyttes, og ikke noe som pleies, respektert og beskyttet.

Den sørgelige tilstanden til miljøet i Nigeria illustreres best gjennom olje- og gassindustrien. FNs miljøprogram (UNEP) sin vurdering av Ogoniland i Nigerdeltaet viser konsekvensene av et halvt års hensynsløse utnyttelse av miljøet. UNEP anslår at det vil ta 30 år å rydde opp i de oljeskadede områdene i Ogoniland. Og dette finner vi altså i et område hvor det ikke har foregått oljeutvinning siden 1993. To år etter rapporten har svært lite skjedd for å bedre miljøkatastrofen som rapporten beskriver.

Miljøet er livets teater. Vi er deltagere, ikke tilskuere. Vi eier det ikke og kan derfor ikke behandle det som en privat eiendel. Det er dette som gjør koloniseringen av atmosfæren ved å pumpe det fullt av klimagasser urimelig og uansvarlig. Å forsvare miljøet er en uunngåelig politisk plikt.

Image

ImageNnimmo Bassey er en av grunnleggerne av den nigerianske miljøorganisasjonen, Environmental Rights Action (ERA) hvor han var direktør frem til 2013. Fra 2008-2012 var Nnimmo styreleder i Friends of the Earth International (FOEI), verdens største grasrotbasete miljønettverk. Les alle hans innlegg her.

Image