logo
  • Klimabloggen

    Klimahistorier fra inn og utland

Du er her:

COP20

Innlegg:

Frivillighetsepoken

Klimaforhandlingene er inne i det vi kan kalle "frivillighstsepoken".

Klimaforhandlingene har siden møtet i København i 2009 blitt en arena for frivillige forpliktelser. At enkeltland skal forplikte seg til utslippskutt i tråd med hva de selv anser som passende er ikke en strategi som er i tråd med alvoret i situasjonen. Frivillighetsepoken er ikke i tråd med det begrensede karbonbudsjettet verden må forholde seg til.

Frivilligheten i klimaforhandlingene har nådd sitt høydepunkt i begrepet ”Intended Nationally Determined Contributions (INDCs)”. Det er altså opp til hvert enkelt land å selv bestemme hva de skal bidra med for å løse klimaproblemet. Vi bør minne oss om at vi ikke kommer frem til målet ved å bruke feil kart, uansett hvor langt vi har gått ned feil vei. De nylige avsluttede klimaforhandlingene i Lima låser oss dessverre fast til feil sti på veien mot klimaforhandlingene i Paris neste år.

Image

ImageNnimmo Bassey er en av grunnleggerne av den nigerianske miljøorganisasjonen, Environmental Rights Action (ERA) hvor han var direktør frem til 2013. Fra 2008-2012 var Nnimmo styreleder i Friends of the Earth International (FOEI), verdens største grasrotbasete miljønettverk. Les alle hans innlegg her.

Image