logo
  • Klimabloggen

    Klimahistorier fra inn og utland

Du er her:

Innlegg:

Jeg vil bli politiker!

Å gå inn i politikken anses ofte for å være en vei ut av hverdagens sosioøkonomiske utfordringer.

Politikere portretteres som personer med store pengebunker gjemt under skrivebordet eller under senga. Bildet er nylig blitt forsterket gjennom suspenderingen av den nigerianske sentralbanksjefen som anklaget det statlige nigerianske oljeselskapet for å ha underslått hele 20 milliarder amerikanske dollar i oljeinntekter.

Det kom derfor ikke som noe sjokk når jeg nylig spurte noen ungdommer i Nigerdeltaet hva de ville bli når de ble store. Tidligere ville du hørt ungdommer drømme om å bli lærere, sykepleiere, arkitekter, ingeniører eller advokater. Etter først å ha klaget over dårlige utdanningsmuligheter sa den ene ungdommen etter den andre: jeg vil bli politiker!

Image

ImageNnimmo Bassey er en av grunnleggerne av den nigerianske miljøorganisasjonen, Environmental Rights Action (ERA) hvor han var direktør frem til 2013. Fra 2008-2012 var Nnimmo styreleder i Friends of the Earth International (FOEI), verdens største grasrotbasete miljønettverk. Les alle hans innlegg her.

Image