logo
  • Klimabloggen

    Klimahistorier fra inn og utland

Du er her:

Innlegg:

Kampen om atmosfæren

Har FNs klimaforhandlinger hjulpet verden til å takle klimaendringene?

ImageSkrevet av Nnimmo Bassey fra Nigeria. Les alle hans innlegg her.

Disse forhandlingene er plassen der nasjoner forhandler om overlevelse av planeten, noe som er i vår alles felles interesse. Dessverre har forhandlingene blitt til en øvelse i unngåelse av ansvar.

Den underliggende konflikten i klimaforhandlingene går mellom den rike og fattige delen av verden. Utviklede land ser reelle utslippsreduksjoner som en potensiell brems for sin utvikling, noe som igjen vil plassere økonomiske byrder på landenes innbyggere. Utviklingsland insisterer på sin side at utviklede land må bære det historiske ansvaret for å ha fylt opp atmosfæren med karbon. Debatten om utslippsreduksjoner kan sees som en kamp om hvem som skal få kolonisere den gjenværende plassen i atmosfæren.

Flere har tatt til ordet for at klimaforhandlingene skal basere seg på frivillige utslippsreduksjoner. Det vil åpenbart ikke fungere. Slike frivillige forpliktelser gir ingen mekanisme for å lukke gapet mellom nødvendige utslippskutt og det som i dag er lovet. FNs miljøprogram (UNEP) har for eksempel vist at dagens klimamål fører oss til utslipp på 52 milliarder tonn i 2020. For å begrense den globale oppvarmingen til 2 grader må utslippene i 2020 være makismalt 44 milliarder tonn.

Hva må gjøres? Det er lett å bli oppgitt over den manglene viljen til å iverksette klimatiltak. Vi må forstå at ingen nasjon, rik eller fattig, er immun mot utfordringen klimaendringer bringer med seg. Den siste tids tragiske værhendelser som har påvirket nasjoner rundt om i verden illustrerer dette.