logo
  • Klimabloggen

    Klimahistorier fra inn og utland

Du er her:

Somali drought

Foto: Oxfam East Africa.

Innlegg:

Klima og sult i Afrika

Når Afrika portretteres som sultende og sårbart er det vanskelig å argumentere mot usunn mat. Vi blir i stede møtt med argumentet om at en tigger ikke har noe valg.

Klimaendringene er resultatet av uforutsette og uforventede effekter av vår teknologiske utvikling. Det er vi mennesker som har skapt problemet og det er også vi som må løse det.

Samtidig som klimakrisen rammer planeten vår ser noen mennesker dette som en mulighet for handel og profitt. Profittjaget har påvirket hvordan utfordringene defineres og dermed også forslagene til løsninger.

Post-koloniale Afrika blir forbundet med sult. Det passer ikke dagens dominerende neoliberale dogma med dype refleksjoner rundt hvordan et kontinent som tidligere var omtrent selvforsynt kunne ende opp med en tiggerkopp i hånden. Folkelig påvirkning kan og må avsløre disse falske argumentene. Vi må vise lureriet i at Afrikanere kun kan sikres mat og næring gjennom laboratorieprodukter, slik som genmodifisert mat (GMO).

Tøffe scenarioer

Afrika vil rammes hardt av global oppvarming. Dette skjer blant annet fordi Afrika rammes av 50 prosent høyere temperaturøkning enn det globale gjennomsnittet. Hvis den globale temperaturen økes med fire grader innen utgangen av dette århundret, vil temperaturøkningen i Afrika være seks grader. Dette vil i tilfellet ha enorme konsekvenser for mulighetene til å produsere mat.

Afrika forventes også å bli rammet av tørke og ørkenspredning. Beregninger viser at inntil 20 prosent av dyrkbare landområder sør for Sahara vil bli mindre egnet for jordbruk innen 2080.

Det er også beregnet at produksjon fra jordbruk som er avhengig av regn vil be redusert med 50 prosent i noen Afrikanske land allerede innen 2020.

Flommer har allerede hatt alvorlige konsekvenser for Afrika. Disse vil intensifieres når været blir mer uforutsigbart og ekstremt. Flommene i Niger i juli og september i 2012 førte til at 530 000 mennesker måtte flykte. I Nigeria var det 6 millioner mennesker som måtte flykte. Flere tusen andre måtte rømme fra sine hjem i Mali, Kenya, Uganda, Tsjad, Sør Afrika, Mosambik, Kamerun, Burkina Faso, Etiopia og Mauritania. I har sett det samme i desember 2014 og januar 2015 hvor flommer rammet flere tusen personer i Mosambik, Madagaskar, Malawi og Zimbabwe. Flommene har hatt ødeleggende konsekvenser for avlinger, husdyr og infrastruktur. I Mosambik alene ble rundt 160 000 mennesker berørt og 65 000 hektar avling ble ødelagt. 158 personer døde.

I tillegg til oversvømmelse grunnet kraftig regn kommer også oversvømmelser fra en økning i havnivået og kysterosjon til å ha seriøse konsekvenser for jordbruket. Dette inkluderer tap av jordbruksland, så vel som følger for fiskerier ved økt forsalting av ferskvannssystemer.

Veien fremover preget av kunnskap

Vi har kunnskap. Både gammel kunnskap og ny kunnskap. Utfordringen er å organisere kunnskapen slik at den kan brukes som et praktisk verktøy for å avvise falsk teknologi som genmanipulering og for å fremme forståelsen av matsuverenitet som et middel for å sikre oss alle mat.

 

Image

ImageNnimmo Bassey er en av grunnleggerne av den nigerianske miljøorganisasjonen, Environmental Rights Action (ERA) hvor han var direktør frem til 2013. Fra 2008-2012 var Nnimmo styreleder i Friends of the Earth International (FOEI), verdens største grasrotbasete miljønettverk. Les alle hans innlegg her.

Image