logo
  • Klimabloggen

    Klimahistorier fra inn og utland

olje i Nigeria

Innlegg:

Opp i røyk

Jeg tilbrakte nylig en rolig lørdagskveld sammen med noen unge, fremadstormende nigerianere på stranden ved Ibeno i Akwa Ibom.

Vi satt rundt et bål og diskuterte den massive gassfaklingen i Nigeria. Mens gnistene fra bålet steg kunne vi også skimte flammen fra Exxon Mobil sitt anlegg.

Det var en interessent setting for diskusjonen vår. I Nigeria brennes det gass til en verdi av omtrent to milliarder amerikanske dollar i året. Dette er gass som alternativt kunne vært brukt til energiformål. Dette er store inntektstap. Opp i røyk. Årlig!

Mens det tidligere var satt politiske tidsfrister for å stoppe med faklingen finnes det i dag ingen slike frister. Vi lar bare gassen brenne, noe som fyller atmosfæren med en giftig cocktail av klimagasser og miljøgifter.

Image

ImageNnimmo Bassey er en av grunnleggerne av den nigerianske miljøorganisasjonen, Environmental Rights Action (ERA) hvor han var direktør frem til 2013. Fra 2008-2012 var Nnimmo styreleder i Friends of the Earth International (FOEI), verdens største grasrotbasete miljønettverk. Les alle hans innlegg her.

Image