logo
  • Klimabloggen

    Klimahistorier fra inn og utland

Du er her:

Ken Saro Wiwa

Ken Saro Wiwa.

Innlegg:

Taushet er svik

Mørke skyer la seg over Nigeria den tiende november for 18 år siden.

ImageSkrevet av Nnimmo Bassey fra Nigeria. Les alle hans innlegg her.

Ti dager etter at de var dømt til døden, 20 dager før klagefristen gikk ut, ble Ken Saro-Wiwa, Saturday Dobee, Nordu Eawo, Daniel Gbooko, Paul Levera, Felix Nuate, Baribor Bera, Barinem Kiobel and John Kpuine henrettet av General Abachas militærjunta.

Få trodde på at disse mennene kunne marsjeres til galgen. Lederne av det såkalte samveldet  møttes i Auckland, New Zealand, og verdens oppmerksomhet var rettet mot Nigeria. Det virket åpenbart at disse verdenslederne kunne fjerne dugget fra Abachas mørkebrilleglass. Men dessverre var det ikke noe håp. På et møte i den Nigerianske forfatterforeningen på Universitetet i Lagos diskuterte forfattere hvorvidt de skulle be Abacha om tilgivelse eller konfrontere ham og gi ham en sterk advarsel om konsekvensene av å drepee Ken Saro-Wiwa og de åtten andre Ogonilederne. Andre nigerianere var klistra til skjermen der fotballandslaget dyttet lærballen rundt i en tøff kamp mot Usbekistan.

Mens nasjonen heiet «the super eagles» fram til seier, slo bøddelen til. Verden sto stille. Det var taust. Men det var ikke tiden for taushet eller apati. Og  det hard et ikke vært siden. Den 10. November har gått ned I historien som en beryktet dag, en dag for raseri.

Denne dagen har blitt til en global minnedag for martyrene for miljørettferdighet. Miljøorganisasjoner og sosiale bevegelser markerer det som en solidaritetsdag i kampen mot utbyttende selskaper og juntaene som beskytter dem, som får gå fri for straff.  Det er en dag der vi minnes kampen til Ken Saro-Wiwa, og Ogonifolket. Det har blitt en dag for handling i lokalsamfunn som kjemper mot utvinning av fossil energi. Siden 1995 har den 10. november blitt markert som en dag i solidaritet med folket i Ogoniland, og Nigeria som sådan, mens vi fortsetter å kjempe mot hensynsløs utvinningsaktivitet som skaper grov forurensning og ødelegger liv og levebrød.

Mens verden sitter så fast på fossil-kroken og ignorerer alle advarsler om at fossil energi skaper en global brann, setter oljeselskapene i gang mer ekstreme former for utvinning og mer desperate angrep på de lokalsamfunnene som kjemper tilbake. Eksemplene er mange.

Tredve Greenpeace-aktivister holdes som fanger i Russland bare fordi de prøvde å vise hvilke farer oljeboring i Arktis innebærer for planeten og menneskeheten. De holdes fanget på vegne av det skitne oljeselskapet Gazprom. Dette selskapet bruker millioner av dollar på å framstille seg som et ekstraordinært selskap som promoterer vellykkede sports- og kulturarrangementer. Sannheten er at de har ekstraordinære trekk. Tredve samvittighetsfanger sitter innelåst bare på deres vegne. Det er utenom det vanlige.

Oljeselskapet Shell observerte og rapporterte fra den illegitime rettssaken som førte til dødsstraff for Ken Saro-Wiwa, Saturday Dobee, Nordu Eawo, Daniel Gbooko, Paul Levera, Felix Nuate, Baribor Bera, Barinem Kiobel, and John Kpuine. Dette selskapet er også ekstraordinært.

Slående nok markerer den 10. november det første jubileet for «Idle no more»-bevegelsen blant urbefolkningssamfunn i Canada og Nord-Amerika. Disse lokalsamfunnene er i dag i bresjen for kampen mot oljesandutvinning og fracking. Deres kamp for miljørettferdighet og verdighet har ført til tung undertrykkelse, inkludert arrestasjon av lederne deres.

For øyeblikket er urfolk i Ecuador låst i en kamp for å holde olja i bakken i Yasuni, en del av det Ecuadorianske Amazonas som er kjent for å inneholde enormt artsmangfold. President Rafael Correas regjering fremmet for noen år siden et forslag for å stenge oljeselskaper ute av området dersom andre land og institusjoner ville gi Ecuador penger tilsvarende halvparten av verdien for tungolja der. Den 15. august i år trakk han dette tilbudet, fordi han mente av verden ikke hadde plukket opp hansken. Folket i Ecuador har nektet å kjøpe dette argumentet, og er for tiden involvert i enorm mobilisering mot hans nye planer.

I dag står vi sammen i solidaritet med folkene i Ecuador, og vi glemmer ikke de massive ødelggelsene av deres land av Chevron, som oljeselskapet nekter å akseptere ansvar for, på tross av klare juridiske dommer som erklærer dem skyldige.

Vi vil ikke glemme andre pågående kamper i verden mot selskaper som går fri fror straff. Vi står sammen med folket i Turkana i Kenya, som kjemper mot oljeselskaper i sitt område. Vi husker herr Yul Choi, grunnleggeren og presidenten av Friends of the Earth Sør-Korea, som vansmekter i fengsel for å ha kjempet mot Three Gorges-dammen.

Ve gir honnør til de modige demonstrantene i Tyrkia, som samlet seg i Grezi park i kamp mot storselskaper. Den offentlige parken mobiliserte et land til å sta mot makta.

Vi står også sammen i solidaritet med Berta Caceres i Honduras, en modig kvinne som fryktløst kjempet mot et enormt damprosjekt i sitt land, og har blitt dømt til dengsel.

Atten år etter de grufulle ovegrepene mot ogonifolket, har deres klager blitt tatt til følge. Den fryktelige ødeleggelsen av deres land, vann og luft har blitt anerkjent og dokumentert av FNs miljøprogram (UNEP). Rapporten de presenterte til Nigerias myndigheter for over to år siden er et kraftig rop etter handlekraft. Denne rapporten understreker ansvaret som lgiger i systemet som drepte Ken Saro-Wiwa og de andre ogonilederne. I dag venter verden på en enkel unnskyldning fra Shell og de nigerianske myndighetene.  Vi trenger en rask avvikling av oljeinstallasjoner i ogoniland, en effektiv rensing av Ogoni, og hele Niger-deltaet.

Ken Saro-Wiwas budskap: «Taushet ville være landssvik», har blitt samlet i en fersk bok. Vi gir honnør til ogonifolket, som ikke har forholdt seg stille eller latt seg presse til å akseptere grusomhetene som har blitt påført dem.

Verdensborgere: det er på tide å stå sammen i solidaritet med våre falen helter. Det er på tide at forkjemperne for miljørettferdighet og  menneskeretttigheter over hele verden reiser seg. Dette er ikke tiden for å tie stille. Taushet er svik!