Du er her:

NOA-butikken

I den ydmyke NOA-butikken kan du kjøpe en gave til deg selv eller en venn, og støtte en god sak samtidig! Vi jobber for naturen i Marka, byen og fjorden, og for en grønn fremtid for kommende generasjoner. 

Alle produktene kan bestilles via epost med faktura, eller kjøpes på NOAs kontorer på Søndre Sandås der vi tar Vipps, kort og kontant betaling. Ved bestilling tilkommer porto og eksp.gebyr for sending via post. Noen produkter finner du også på utvalgte utsalgssteder.

Tilbud: 
Kjøp fem eksemplarer av Grønne tekster og/eller Naturglede, økosorg og fremtidshåp og få 50,- rabatt på hver bok!

(Gjelder ikke andre bøker i butikken)


Bøker


Naturglede, økosorg og fremtidshåp
250,-

Image

Tekst: Sigmund Hågvar. Foto: Naturfotograf Jørn Bøhmer Olsen

Naturgleden er en viktig drivkraft i naturvernarbeidet. Tørre fakta er ikke nok. Den motivasjonen som kommer fra hjertet er mest slitesterk.

Denne boka er en hyllest til naturopplevelsen. Gjennom dikt, skildringer og naturfoto ønsker forfatterne å løfte fram opplevelsesverdiene og gi dem den anerkjennelsen som de fortjener.

Ved å kjøpe boka støtter du NOAs arbeid.

Bestill nå

Eller kjøp den hos NOA på Søndre Sandås: Sognsveien 231, mellom Sognsvann T og Sognsvann.


Grønne tekster
250,-

Image

«Grønne tekster» av Bredo Berntsen gir deg spennende gløtt inn i naturvernets historie de siste hundre år. Utvalgte tekster fra aviser og tidsskrifter belyser kampene for å bevare våre siste urskoger, uregulerte vassdrag eller intakte fjellformasjoner og fjordlandskap. Andre temaer er advarsler mot miljøgifter og hvorfor atomkraftverk så vidt ikke ble realisert i Norge. Tekstene viser godt hvordan enkeltpersoner ofte har vært både varslere og pådrivere, og at vi ikke kan overlate naturvernet til myndighetene alene.

Ved å kjøpe boka støtter du NOAs arbeid.

Bestill nå

Eller kjøp den hos NOA på Søndre Sandås: Sognsveien 231, mellom Sognsvann T og Sognsvann.


Artsmangfold i skog - en håndbok om signalarter på Østlandet
150,-

Image

Håndboka om signalarter i skog på Østlandet har som hensikt å lære opp artsjegere og brukere av skogen til å gjenkjenne arter og områder med høye naturverdier, og å bidra med viktig kunnskap om artsmangfoldet i skog.

Norske skoger er viktige levesteder for et stort antall arter, og halvparten av de trua artene i Norge lever i skog. Men vi vet for lite om hvor vi har skoger som er særlig artsrike og viktige for naturmangfoldet å ta vare på. For å kunne drive god forvaltning av skogen, trenger vi mer kunnskap om hvor naturverdiene befinner seg.

Det var også motivasjonen for å lage en felthåndbok om signalarter i skog. Tar man med boka i felt, kan man gjennom å lære seg å gjenkjenne ulike signalarter finne ut hvilken type skog man befinner seg i, og om den er særlig verdifull.

Ved å kjøpe boka støtter du også NOAs arbeid.

Bestill nå

Eller kjøp den hos NOA på Søndre Sandås: Sognsveien 231, mellom Sognsvann T og Sognsvann.


Nytt skogbruk!
349,-

Image

Boka "Nytt skogbruk!" belyser og drøfter utfordringene i det norske skogbryket, skisserer mulige løsninger og dokumenterer effektene av en eventuell omlegging fra flatehogst til plukkhogst.

Denne boka av Gjermund Andersen viser at krisa i norsk skogbruk kan snus.
Med fleralderskogbruk basert på gjentatte, kvalitetsfokuserte utvalgshogster, kan bli både lønnsomt, samfunnsansvarlig og bærekraftig å drive skogen!

Ved å kjøpe boka støtter du NOAs arbeid.

 Bestill nå 

Eller finn den i en bokhandel nær deg!


De siste eventyrskogene
400,- stk. 

Image

Boka som vil berike friluftslivet for alle brukere av Marka, både de som liker seg best på stiene, og de som mener å kjenne hver krik og krok. 

All skog du ser er ikke skog. Etter 65 år med industriell skogsdrift har omtrent 85 prosent av skogen i Oslomarka blitt til kjedelig og biologisk fattige ansamlinger av grantrær, plantet på rekke og rad på samme tid. Men det fins fortsatt lommer med nesten urørt skog i Marka, som kan gi de mest fantastiske opplevelser: Eventyrskogene. Her står grove kjempetrær mellom unge spirer og falne kjemper. Skogene er naturlig aldret, varierte, og terrenget dramatisk. La Gjermund Andersen lede deg gjennom de aller siste i denne boka. 

Ved å kjøpe boka støtter du NOAs arbeid for vern av de siste eventyrskogene i Marka. 

Bestill nå 

Eller finn den hos:
-NOA på Søndre Sandås: Sognsveien 231, mellom Sognsvann T og Sognsvann. 
-En bokhandel nær deg.


Tanumplatået - Bærums vakre og innholdsrike kulturlandskap
350,- stk.

Image

Tanumplatået ligger som en hylle i Bærumslandskapet, hevet over travelheten og trafikken i Sandvika og på E16 og E18. Området er kjent for sin unike kombinasjon av verdier. Fornminnene ligger tett, og du kan følge forfedrenes historie gjennom 3500 år; fra steinalder, gjennom bronsealder, jernalder og middelalder, fram til vår tid. 

Boka er et samarbeid mellom mange parter, blant annet biologer, Asker og Bærum Historielag, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, Tanum Vel, Skui Vel, arkeologer fra fylkeskommunen, samt grunneiere. Sammen har vi laget en hyllest til Tanumplatået - og det kunne gjerne vært bokas tittel. ISBN: 978-82-90895-84-1

Ved å kjøpe boka støtter du NOA og de andre bidragsyterene sitt arbeid for å verne Tanumplatået. 

 Bestill nå 

Eller finn den hos:
-NOA på Søndre Sandås: Sognsveien 231, mellom Sognsvann T og Sognsvann. 
-Høvik Bok & Papirhandel A/S, Høvik Senter. 
-ARK Asker sentrum. 
-ARK Holmen Senter. 
-ARK Kolsås Senter. 
-ARK Sandvika sentrum. 
-ARK Sandvika Storsenter. 


Naturen svikter aldri
230,- stk. / 200,- stk. for medlemmer.

Image

En bok om kjærlighet til Naturen av Dinamo forlag. Boka er laget til Naturvernforbundets hundreårsjubileum i 2014.

I boka kan du lese hvordan noen av Norges mest anerkjente forfattere og skribenter bruker naturen som motiv, bakgrunnsteppe og inspirasjonskilde, samtidig som du kan se bilder av noen av Norges mest kjente naturfotografer. Alle har de sin spesielle tilnærming til norsk natur, til ettertanke, undring, gjenkjennelse og glede over hva naturen kan gi og betyr for oss.

Blant bidragsyterne finner du:

Roy Jacobsen, Hege Siri, Per Petterson, Lars Saabye Christensen, Marit Opeide, Niels Chr. Geelmuyden, Cecilie Skog, Harald Sverdrup, Nils-Aslak Valkeapää, Baard Løken, Jørn Bøhmer Olsen, Ingrid Harboe, Johan Brun, Orsolya Haarberg, Arnt Kvinnesland.

Ved å kjøpe boka støtter du Naturvernforbundets arbeid for natur og miljø. 

 Bestill nå 

Eller finn den hos:
-NOAs kontor på Søndre Sandås: Sognsveien 231, mellom Sognsvann T og Sognsvann. 
-Naturvernbutikken.no
-Hos utvalgte bokhandlere


Kalender


Markakalenderen 2022
160,- stk. 

Kalenderen inneholder 12 fantastiske turtips som strekker seg over hele Marka og viser deg nye, spennende ruter i vakker skog som vi håper kan inspirere til naturglede.

Ved å kjøpe kalenderen støtter du NOAs arbeid, i tillegg er den en super gave til den som har alt!

Vil du gi en kalender til hele familien, eller hele kontoret? Du får rabatt ved kjøp av mer enn én kalender:
2–4 eks. kr 150,-/stk.
5–10 eks. kr 140,-/stk.
11–20 eks. kr 120,-/stk.
Be om pris ved bestilling av mer enn 20 eksemplarer. 

 Bestill nå 


Oppskrifter


NOAvotten
60,-

Image

Strikk naturvernvotter i julegave! NOAvotten er lett, myk og varm og egner seg godt til norske vintre. Oppskriften inneholder mønster til dame og herre. 

Ved å kjøpe oppskriften gir du et bidrag til NOAs arbeid for naturen i Oslo og Akershus. 
Når du bestiller oppskrift over mail mottar du en faktura sammen med oppskriften. 

 Bestill på mail 
 Kjøp på Ravelry 


NOAs Dronningboller
15,- stk.

Image

Kjøp oppskriften på verdens beste vanilje-turboller, som fikk sitt navn da Hennes Majestet Dronning Sonja skrøt de i været! Vi er veldig stolte. 

Ved å kjøpe oppskriften gir du et bidrag til NOAs arbeid for naturen i Oslo og Akershus. 
Når du bestiller oppskrift over mail mottar du en faktura sammen med oppskriften. 

 Bestill nå 

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 06.05.2022