Du er her:

Slått på Syverstadbråten i Asker - endring i aktiviteten

Tid: 15.08.2018 kl. 18:00-21:00

Sted: Idrettsanlegget ved Holmen

Da det er lite å slå i år blir det mest rydding av busker og trær

Tidspunkt: onsdag 15.08 kl 18-21

Sted: Holmen i Asker.

Parker ved fotballbanene og følg lysløypa som starter ved ishallen. Følg denne i retning E18 ca. 200-300m. Syverstadbråten ligger vest i Grønlia, ikke langt fra E18.

SISTE: Det vil ikke bli slått på vanlig måte i år fordi det er veldig tørt og lite å slå. Vi kan slå med ljå i utkanten og fjerne oppslag av busker i og rundt enga. Det er fortsatt noen edelgraner igjen i skogen og disse kan vi også fjerne.

For å gjøre enga større ønsker vi å felle noen flere trær. Om vi gjør dette er avhengig av at noen har behov for ved. Send oss noen ord hvis du trenger ved, vi feller og kapper opp stammene.

NiA har med nødvendig utstyr.

Vel møtt!!

PS: Ljåslåtten ved Svensrud går som planlagt

=====================================================

Vi vil uka før slå det meste med slåmaskin, og høyet vil få en uke til å tørke og slippe frøene.

Arbeidet vil bli å rake sammen høyet og frakte det bort. Det vil i tillegg bli behov for å finslå med ljå i utkanten av området og steder hvor vi planlegger å utvide slåtten. Høyet vil bli kjørt bort og brukt til for.

Vi har noen raker og låer, men ta gjerne med eget utstyr.

Alle interessert er velkomne!

Enkel servering.

Arrangør: Naturvernforbundet i Asker, Jan Häusler 982 99 667