Du er her:

Slått ved Svensrud i Asker

Tid: 28.08.2019 kl. 18:00-21:00

Sted: Tveiter/Svensrud ved Semsvann i Asker

Myrslått ved Gupuelva nord for Semsvannet

Tidspunkt: onsdag 28.08 2019 kl 18-21

Sted: Svensrud i Asker.

Kjør til Sem og parker ved på utfartsparkeringen t.h. før NaKuHel, eller i starten av Holtsmarks vei ved Semsvannet. Det er mulig å gå begge veier rundt vannet (ca 30 min).

Fra NaKuHel følg veien til plassen Hajem. Videre langs turveien rundt plassen til du kommer til en inngjerdet slåtteeng (NiA), og følg blåmerket sti til høyre mot vest og nord ca 300m. Kryss elva på en smal bro. Enga ligger tett ved elva, ca 100 m fram.

Fra P-plass i Holstmarks vei, følg denne veien til Tveiter. Dette er den beste veien å sykle. Gå/sykle rundt låven og følg vei (blåmerket) mot nord-øst langs jordene til husmannsplassen Svensrud. Slåtten ligger 100 m øst for Svensrud, gå rundt jordet.

Image Image Image Image

Det vil bli myrslått så ta med støvler eller annet godt fottøy.

Arbeidet blir å slå myra og rake sammen gresset. Gresset blir lagt til side, og vi vil også rydde og klippe kratt i området.

Vi har noen raker, høygafler og ljåer, men ta gjerne med eget utstyr.

Les også den nye forvaltningsplanen for Semsvannet landskapsvernområde

Alle interessert er velkomne!

Enkel servering.

Noen linker til myrslått: