Du er her:

Våronn på Frønsvollen, lørdag og søndag

Fra 26.05.2018 kl. 12:00 til 27.05.2018 kl. 15:00

VÅRENS VIKTIGSTE OG HYGGELIGSTE FRØNSVOLLSHELG ER

Enga på Frønsvollen er frodig før dyrene kommer

Foto: Bjørn Faafeng

Snøen har gått igjen og det er vårdugnad med stell av kjøkkenhagen og  bikuber.

Parsellene vil bli pløyd og vi forbereder både fellesbedene og parsellene.

Såing og utplanting må vente noen uker.

Det er antagelig ledig parsell for "selvdyrking", si i fra om du er interessert! i en egen hageparsell

Det er også plass til flere i bigruppa!

Aktiviteter:
- Steintrapper i stien fra Heggehullet.
- Forsette maling av vinduer
- Dyrking / gartnerarbeid i fellesbedene
- Materialproduksjon
- Vedproduksjon
- Loftsgulv
- Klar gjøring av el.gjerde + vannfat for beitedyr.
- Remontering av slipestein


FELLESMIDDAG LØRDAG CA KL 1900, det blir en hyggelig kveld og en del vil overnatte.
Meld fra til styret om du ønsker middag!