Du er her:

Våronn på Frønsvollen, lørdag og søndag

Fra 25.05.2019 kl. 12:00 til 26.05.2019 kl. 15:00

Sted: Frønsvollen

VÅRENS VIKTIGSTE OG HYGGELIGSTE FRØNSVOLLSHELG ER

Enga på Frønsvollen er frodig før dyrene kommer

Foto: Bjørn Faafeng

Snøen har gått igjen og det er vårdugnad med stell av kjøkkenhagen og  bikuber.

Parsellene vil bli gjødslet og pløyd eller spadd opp, og vi forbereder både fellesbedene og parsellene.

Såing og utplanting er mulig, ta med planter du har til overs.

Det er antagelig ledig parsell for "selvdyrking", si i fra om du er interessert! i en egen hageparsell

Det er også plass til flere i bigruppa!

Aktiviteter:
- Steintrapper i stien fra Heggehullet
- Forsette maling inne og ute
- Dyrking / gartnerarbeid i fellesbedene
- Materialproduksjon
- Vedproduksjon
- Spikring av loftsgulv og andre snekkerprosjekter
- Klar gjøring av el.gjerde + vannfat for beitedyrene


FELLESMIDDAG LØRDAG CA KL 1900, det blir en hyggelig kveld og en del vil overnatte.
Meld fra til styret om du ønsker middag!