Du er her:

Nyheter

Varsko

NOA sender inn hogstklage på søknad for flatehogst av Eventyrskog i Varingskollen.

Siggerud 33

Nok en sjelden naturskog står for fall i Marka

Ved hjelp en lokal ildsjel har NOA jobbet iherdig med å stanse hogst i en av Sørmarkas siste naturskoger. Etter flere klagerunder hvor vi først fikk medhold, er kampen for å bevare den lille resten av områdets eventyrskog tapt, og hogstmaskinene gjør snart sitt inntog.

Viser fra 45 til 48 av totalt 97 artikler