Du er her:

Årsmøte i Naturvernforbundet i Asker - 2020

Tid: 11.03.2020 kl. 19:00-21:00

Sted: Hasselbakken, Asker

Årsmøte fra kl 19.00. ca kl 20.00 Foredraget ved Petter Høistad går ut. Det blir en alternativ presentasjon om grunnlendt kalkmark som utvalgt naturtype.

Ved Semsvannet/Tveiter

Foto: Jan Häusler

Mer om årsmøtet blir publisert på Askers nettsider

Årsmøte i Naturvernforbundet i Hurum og Røyken var onsdag 19. februar

Innkalling og årsmøtepapirer blir sendt ut til alle medlemmer i Asker elektronisk.

Medlemmer som ikke har registrert e-postadresse kan sende melding til NiA

Etter årsmøtet, ca kl. 20 er det åpent møte:

Opprinnelig foredrag er AVLYST da forderagsholder ikke kan møte.

Det blir en alternativ presentasjon om grunnlendt kalkmark som utvalgt naturtype.

 

Petter Høistad
Skogbrukssjef og viltansvarlig i Asker kommune

Nye Asker kommune har blitt en kommune med store skogsområder, både skog som kommunen selv eier, og områder hvor kommunen har forvaltning og veiledningsansvar. "Marka områdene" brukes av mange grupper både til friluftsliv, trening, beite, jakt og skogsdrift, samt er leveområder for en rekke dyr og planter. Kommunen skal ivareta alles interesser og ha tilstrekkelig faglig oversikt til å skjøtte disse områdene på en god måte.


Petter vil snakke om disse temaene:

  • Forvaltning av Asker kommunes skoger
  • Friluftsliv og artsmangfold
  • Viltforvaltning
  • Verneområder