Du er her:

Naturkart for Hvalstad - Torstad

Naturkartet er en veiviser med bilder og forklaring på naturtyper og arter som du kan finne i dette området.

Brosjyren kan lastes ned her (høy oppløsning).
Bare kartet finner du her.

Artikkelen ble sist oppdatert: 03.03.2015

Nyheter

Partiguide_2021
Innlegg i Budstikka og Røyken og Hurum avis agust 2021

Miljøvalget 2021

Hvor god miljøpolitikk har partiene egentlig?

Brønnøya i Asker
Innlegg i Røyken of Hurum avis og Budstikka juli 2021

Finnes det politisk vilje til å rydde opp i ulovlighetene i strandsonen?

Naturvernforbundet forventer nå at politikerne i Asker vil prioritere arbeidet med å rydde opp i ulovlighetene i strandsonen. Vi kan ikke godta at dette arbeidet skal ta ti år.

Tranevann i Asker
Spiller inn mange viktige biotoper og naturområder, både i marka og langs kysten

Naturvernforbundet i Hurum og Røykens innspill til temaplan naturmangfold

NiHR mener det bør gjennomføres ei omfattende biologisk kartlegging i hele kommunen, i hvert fall i de områdene av kommuneplanen som blir avsatt til framtidig bebyggelse, slik at man er sikker på at beslutninger blir tatt på et riktig grunnlag.

Innspill fra medlem til naturregistreringen
Forslag til områder som trenger vern, og viktige lokale naturområder

Naturvernforbundet i Asker sender innspill til Askers registrering av naturmangfold

NiA sendte kommunens invitasjon videre til alle medlemmene, og vi fikk inn mange forslag til viktige naturområder.

DSC_0155

Uttalelse til Askers klimaplan

Naturvernforbundet i Asker mener man ikke går langt nok i å iverksette effektive handlinger mot klimaendringene. Kommunen må lede an og gjennomføre tiltak i egen sektor, samt forberede innbyggerne på hvilke endringer som må komme.

Viser fra 1 til 8 av totalt 254 artikler