Du er her:

Naturkart for Hvalstad - Torstad

Naturkartet er en veiviser med bilder og forklaring på naturtyper og arter som du kan finne i dette området.

Brosjyren kan lastes ned her (høy oppløsning).
Bare kartet finner du her.

Artikkelen ble sist oppdatert: 03.03.2015

Nyheter

DSC_0155

Uttalelse til Askers klimaplan

Naturvernforbundet i Asker mener man ikke går langt nok i å iverksette effektive handlinger mot klimaendringene. Kommunen må lede an og gjennomføre tiltak i egen sektor, samt forberede innbyggerne på hvilke endringer som må komme.

Springflo ved Holmen 21.02.2020 174m over normal null

Temaplanen «Handling mot klimaendringene 2021-2033»

De største utslippene av klimagasser er indirekte knytta til innbyggernes forbruk av mat, elektrisitet og forbruksvarer, og kommunen har begrensa virkemidler for å redusere disse. Naturvernforbundet i Hurum og Røyken mener derfor at kommunen må ta drastiske grep når det gjelder de utslippene der kommunen kan gjøre en stor forskjell.

Åstad, Skaugum,

Høringsuttalelse til temaplan for næring i Asker kommune

Naturvernforbundet i Hurum og Røyken mener det er respektløst å omtale Hurum og Røyken som «tilleggsarealer». Å betrakte ubebygde arealer som et en «ressurs» er en langt fra bærekraftig tenkemåte. Planen bør synliggjøre de negative miljøkonsekvensene av alle former for utbygging av naturområder

Børsholmen i Asker

Høringsuttalelse til forskrift om fartsgrenser for fritidsfartøy i sjøområdet i Asker kommune

Naturvernforbundet i Hurum og Røyken mener at menneskelig ferdsel og støy er en belastning på økosystemene i fjorden, og særlig forstyrrer sjøfugl. Vi ønsker derfor at man skal ta mer hensyn til dette ved å innføre 3 knops fartsgrense rundt naturreservater og i en rekke områder nær land.

Børsholmen i Asker

Årsmøtet 2021 holdes digitalt 3. mars

Pga. korona blir møtet holdt ved nettmøte onsdag 3. mars kl 1900. Alle medlemmer med registrert e-post adresse får innkalling, årsmelding og lenke til møtet. Medlemmer som ikke har meldt inn e-post adresse kan sende den til asker@noa.no

GrenserForVekst
Innlegg i Budstikka februar 2021

Hvor er det bærekraftige Asker?

Vekstpolitikken krever stadig økende forbruk av ulike ressurser. Landbruksarealet bygges fortsatt ned, grønne lunger fjernes, nye utbyggingsområder blir renset for fri natur, 100meter skoger og andre lekeområder for barn fjernes. Hovedårsaken er den sterke veksten.

Viser fra 1 til 8 av totalt 247 artikler