Du er her:

Naturkart for Hvalstad - Torstad

Naturkartet er en veiviser med bilder og forklaring på naturtyper og arter som du kan finne i dette området.

Brosjyren kan lastes ned her (høy oppløsning).
Bare kartet finner du her.

Artikkelen ble sist oppdatert: 03.03.2015

Nyheter

Børsholmen i Asker

Høringsuttalelse til forskrift om fartsgrenser for fritidsfartøy i sjøområdet i Asker kommune

Naturvernforbundet i Hurum og Røyken mener at menneskelig ferdsel og støy er en belastning på økosystemene i fjorden, og særlig forstyrrer sjøfugl. Vi ønsker derfor at man skal ta mer hensyn til dette ved å innføre 3 knops fartsgrense rundt naturreservater og i en rekke områder nær land.

Børsholmen i Asker

Årsmøtet 2021 holdes digitalt 3. mars

Pga. korona blir møtet holdt ved nettmøte onsdag 3. mars kl 1900. Alle medlemmer med registrert e-post adresse får innkalling, årsmelding og lenke til møtet. Medlemmer som ikke har meldt inn e-post adresse kan sende den til asker@noa.no

GrenserForVekst
Innlegg i Budstikka februar 2021

Hvor er det bærekraftige Asker?

Vekstpolitikken krever stadig økende forbruk av ulike ressurser. Landbruksarealet bygges fortsatt ned, grønne lunger fjernes, nye utbyggingsområder blir renset for fri natur, 100meter skoger og andre lekeområder for barn fjernes. Hovedårsaken er den sterke veksten.

Småvannsområdet Kjekstadmarka
Naturvernforbundet i Hurum og Røyken

Innspill til kommuneplanens arealdel 2020 - Asker kommune

Asker kommune slår fast at global oppvarming og tap av biologisk mangfold er to av vår tids største samfunnsproblemer, og at Asker, som er Norges 8. største kommune, har et særlig ansvar for å bidra til å løse disse problemene.

Viser fra 17 til 24 av totalt 260 artikler