Du er her:

Bli Grønn venn

Du får nå en mulighet til å gi en ekstra støtte til NOA. Send inn skjemaet nedenfor for å bli en av NOAs grønne venner

Å være Grønn Venn koster kr 500,- per år, men det er anledning til å gi mer. Beløpet vil være fradragsberettiget på skatten dersom du ønsker det. Både medlemmer og andre kan bli Grønn Venn. Å være Grønn Venn gir ingen medlemsrettigheter i Naturvernforbundet, og er dermed en mulighet til å støtte vårt arbeid uavhengig av om du er medlem.

Som Grønn Venn vil du få et eksemplar av Markakalenderen. I tillegg vil du få vårt medlemsblad Grevlingen og vår månedlige informasjonsoppdatering NOAs ark. Begge tilsendt elektronisk for å begrense kostnadene. Både i Grevlingen og NOAs ark vil vi rapportere om arbeidet med å verne eventyrskogene. Du vil også få invitasjon til arrangementer og turer i Marka.

Jubileum

I 2014 er Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) 100 år. Østlandske Kredsforening for Naturfredning i Norge, som vi het den gang, ble stiftet 29. april 1914 – som den første naturvernforening i Norge.

Frem mot jubileet i 2014 arbeider vi for å nå seks konkrete mål:

  • Vern av Markas siste eventyrskoger
  • Utvikling av et læreopplegg for skolen, med fokus på helse, naturopplevelse og friluftsliv i nærmiljøet
  • Jubileumsbok, der fagfolk skriver om historien, sakene og personene
  • Synliggjøre naturverntankegangen og behovet for naturvern i forbindelse med jubileet
  • Øke medlemstallet fra 6 600 til 10 000
  • Skaffe NOA et permanent kontorlokale

Vern av eventyrskogene er vårt faglige hovedmål.

 

Du kan også sende et brev eller kort til

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus
Maridalsveien 120
0461 Oslo

Når vi mottar din e-post eller brev/kort, vil vi sende deg betalingsinformasjon og informasjon om hvordan du går frem for å få skattefritak for beløpet du gir NOA.

Om et års tid vil du få en e-post med forespørsel om å fortsette som Grønn Venn. Ønsker du ikke å fortsette, sender du bare informasjon om det.

Ved spørsmål ring NOA: 22 38 35 20


NOA har en liten administrasjon – en daglig leder og en sekretær i deltidsstilling. Det meste av arbeidet utføres av frivillige i lokallag og arbeidsgrupper. Også styremedlemmer arbeider på frivillig basis og bruker sin spesialkompetanse til å arbeide med utvalgte saker for NOA.

For å nå målene våre for 2014 vil det være til stor hjelp om vi kan styrke staben og engasjere noen prosjektmedarbeidere. Dette vil gi grunnlag for å frigjøre de beste kreftene til å arbeide med eventyrskogene, samtidig som vi ikke mister det daglige arbeidet og de andre målene av syne.

For å få økonomi til dette har vi økt innsatsen med salg av Markakalenderen – for 2011 ga dette en inntekt på 158 000,-, en økning på 50% i forhold til 2010. I 2012 vil vi også satse på selge dette populære produktet til bedriftsmarkedet. Vi har også vært aktive med å søke om tilskudd fra fond og stiftelser, noe som årlig gir omlag 760 000,- til foreningen. Dette er midler som kan brukes på konkrete prosjekter, som utvikling av læreopplegg for skolen.

Den største utfordringen er fortsatt å få frigjort nok ressurser til å arbeide med vern av eventyrskogene.