Du er her:

Nyheter

Uttalelse til kommunedelplan Holmen - Slependen

19.05.2012 | Sist oppdatert: 19.05.2012

Naturvernforbundet i Asker støtter planens overordnede visjoner om ”effektiv, trygg og miljøvennlig transport”, og å få ”mer energi og klimavennlig utbyggingsmønster”. Men vi synes nok fortsatt en del av de mer konkrete planene er for preget av nærings- og utbyggingsinteresser, og at ”visjonene” har kommet i bakgrunnen. Vi vil framheve at planen skal gjelde i 20 år og det er viktig at en ikke legger for kortsiktige og rene økonomiske interesser til grunn for realiseringen. Vi må samtidig tenke på at Asker vil fortsette å vokse etter denne 20 års perioden, og det må finnes arealer for videre utbygging.