Du er her:

Nyheter

Uttalelse til forslag til forvaltningsplaner for Nesøytjern naturreservat og verneområdene på Løkeneshalvøya

Innspill til planprogram for Billingstadsletta vest

Området rundt "ABB bygget" skal utvikles til et nytt nærsenter med mange boliger og lokale tilbud. Til planprogrammet et det vist flere skisser med "bymessig" bebyggelse, men planen inneholder også næringsareal. Etter NiAs mening er forholdet ti Neselva den største utfordringen i dette prosjektet.