Du er her:

Nyheter

Fra Vakås/Bjørndalen i Asker

Høringskommentarer - Kommuneplanens samfunnsdel

Vi ser at man nok en gang har sagt "de riktige tingene" og har gode hensikter, men det er få forpliktelser i planens mål og strategier. Det er vanskelig å se hvordan kommunen har tenkt å oppnå de mange, til dels gode målene.

Biofokusnotat2019-54Område
Les Biofokusnotat om hvilke arter som er kartlagt i området mellom gjestegården og Semsvannet

Kartlegging av naturverdiene på Øvre Sem

De menneskelige påvirkningene i dette området er til dels store og varierte, men det er fremdeles en del interessante arter å finne, både i skogområdene og i kantsonen langs Semsvannet. Noen rødlistede arter ble registrert. Området inneholder også en del fremmede arter.

Viser fra 1 til 8 av totalt 62 artikler