Du er her:

Nyheter

Ulovlig vei i Vestmarkveien 220

Det er startet bygging av en vei til Stokkerbråten. Veien er ikke godkjent og ligger i Marka. Kommunen har stoppet arbeidet. Naturvernforbundet har skrevet til Asker kommune og Fylkesmannen om saken.

Uttalelse til forslag til reguleringsplan for Brønnøya

Tidligere privat forslag til reguleringsplan for Brønnøya ble avvist av Fylkesmannen. Samtidig ble gjelde plan fra 1995 krevet oppgradert, og kommunen må lage en reguleringsplan som kan godkjennes. NiA mener også dette siste planforslaget vil medføre tap av naturmangfold og økende urbanisering av øya.

Kommunene blir tilbudt å overta ansvaret for verneområder:

Uttalelse til ”Forenkling av utmarksforvaltningen”

Dette er en del av regjeringens arbeid med å overføre ansvar for forvaltning av utmarksareal til kommunene. Naturvernforbundet mener dette svekker Fylkesmannens rolle. Les uttalelsen!

Viser fra 49 til 56 av totalt 75 artikler