Du er her:

Nyheter

Uttalelse til forslag til forvaltningsplaner for Nesøytjern naturreservat og verneområdene på Løkeneshalvøya

Innspill til planprogram for Billingstadsletta vest

Området rundt "ABB bygget" skal utvikles til et nytt nærsenter med mange boliger og lokale tilbud. Til planprogrammet et det vist flere skisser med "bymessig" bebyggelse, men planen inneholder også næringsareal. Etter NiAs mening er forholdet ti Neselva den største utfordringen i dette prosjektet.

TorstadDammen1

Hugging i vernesonen rundt Torstaddammen

Naturvernforbundet har registrert at all vegetasjon på en eiendom mot Torstaddammen er hugget. I reguleringsplanen for området står det: "Eksisterende vegetasjon skal bevares som kantvegetasjon mot Torstaddammen." Kommunen har tilskrevet eieren for å få en forklaring.

Viser fra 57 til 64 av totalt 75 artikler