Du er her:

Nyheter

GrenserForVekst
Innlegg i Budstikka februar 2021

Hvor er det bærekraftige Asker?

Vekstpolitikken krever stadig økende forbruk av ulike ressurser. Landbruksarealet bygges fortsatt ned, grønne lunger fjernes, nye utbyggingsområder blir renset for fri natur, 100meter skoger og andre lekeområder for barn fjernes. Hovedårsaken er den sterke veksten.

Småvannsområdet Kjekstadmarka
Naturvernforbundet i Hurum og Røyken

Innspill til kommuneplanens arealdel 2020 - Asker kommune

Asker kommune slår fast at global oppvarming og tap av biologisk mangfold er to av vår tids største samfunnsproblemer, og at Asker, som er Norges 8. største kommune, har et særlig ansvar for å bidra til å løse disse problemene.

Fra Vakås/Bjørndalen i Asker

Høringskommentarer - Kommuneplanens samfunnsdel

Vi ser at man nok en gang har sagt "de riktige tingene" og har gode hensikter, men det er få forpliktelser i planens mål og strategier. Det er vanskelig å se hvordan kommunen har tenkt å oppnå de mange, til dels gode målene.

Biofokusnotat2019-54Område
Les Biofokusnotat om hvilke arter som er kartlagt i området mellom gjestegården og Semsvannet

Kartlegging av naturverdiene på Øvre Sem

De menneskelige påvirkningene i dette området er til dels store og varierte, men det er fremdeles en del interessante arter å finne, både i skogområdene og i kantsonen langs Semsvannet. Noen rødlistede arter ble registrert. Området inneholder også en del fremmede arter.

Viser fra 9 til 16 av totalt 75 artikler