Du er her:

Naturvernforbundet i Bærum har utnevnt sitt første æresmedlem

Finn Otto Kvillum fra Gjettum. Finn Otto har gjort en helt ekstraordinær innsats for naturvernet generelt og lokallaget i Bærum spesielt over en periode på nærmere 30 år. Les mer om Finn Otto her og se diplomet her.

Artikkelen ble sist oppdatert: 12.08.2020