Fet

Du er her:

Foto: Øystein Søbye

Foto: Øystein Søbye.

Velkommen til Naturvernforbundet i Fet

I en kommune som Fet er det mange oppgaver for et lokallag av Naturvernforbundet.

Fet kommune er på mange måter en grønn kommune – det er stor virksomhet innen landbruket, og vi har mange vann, elver og mye skog. Dessuten har vi flere små og et stort naturreservat i Fet.

 

Men Fet er også en presskommune, med befolkningsvekst og stor gjennomfartstrafikk fra andre kommuner med økende befolkning. Det er mange som jobber i Oslo, og det er et stort behov for økt kapasitet i kollektivtrafikken.

 

Vi ønsker å medvirke til at Fet forblir en grønn kommune gjennom en arealmessig godt planlagt boligbygging som sees i sammenheng med videre utbygging av gang- og sykkelveier og en effektivisering av kollektivtilbudet.