Du er her:

Egen grønnsakhage:

Ønsker du å ha kjøkkenhage på Frønsvollen?

Frønsvollen har god jord og veldig gode solforhold og er en flott plass å ha en hageparsell.

Jorda på Frønsvollen er svært god og det er flere steder som er egnet for hageparseller. Hytta ligger på en kolle på ca 470 moh. og det er berg som stikke opp mange steder. Mellom disse knausene er jorda god og dyp nok for bær, grønnsaker og blomster. Det er også veldig gode solforhold!

I dag drives det litt gartnervirksomhet og vi hadde siste år også noe blomster og bokhvete. I kjøkkenhagen har det vært kål, poteter, purre, bønner og gulrøtter.

Vi ønsker å øke aktiviteten, og vil pløye opp et litt større areal. Da vil det bli plass til ca 5 parseller på 5 - 8 m2.

Det er også bier på vollen, og vi vil plante til et område med kløver el. som passer for biene.

Vi har en tohjulstraktor, og det vil bli pløyd og grovharvet.

Image
Fotograf: Bjørn Faafeng

Det vil ikke bli tatt noe leie, men hagedyrkerne må forplikte seg til to helger med stallvakt. Dette kan kombineres med aktivitet i kjøkkenhagen.

Interesserte medlemmer kan henvende seg til Frønsvollen

Frønsvollen sommer
Frønsvollen sommer. Fotograf: G. Andersen/NOA

Artikkelen ble sist oppdatert: 21.02.2020