Du er her:

Kunsten å få flere til å sykle

Les Naturvernforbundets hefte med tips og triks til deg som vil jobbe med sykkel lokalt!

Å få flere til å sykle er kanskje det morsomste og mest effektive miljøtiltaket man kan jobbe med som frivillig. Dersom vi får flere over fra bil til sykkel, bidrar vi til bedre luft, mindre behov for å legge naturområder under asfalt, lavere klimagassutslipp og bedre folkehelse.


I denne brosjyren finner du et lite utvalg av tips og triks til deg som vil jobbe for å få flere til å sykle. Aktivitetene er først og fremst rettet mot deg som jobber frivillig i et lokallag i Naturvernforbundet, men de kan brukes av alle som ønsker å fremme sykling gjennom lavterskelaktiviteter i lokalsamfunnet.

Les heftet her!