Du er her:

Høringsuttalelse ny 1. gangs behandling av Områderegulering for Fossum, planID 2012012

Les uttallelse til Naturvernforbundet i Bærum til ny første gangs behandling av områderegulering for Fossum, planID 2012012

Artikkelen ble sist oppdatert: 13.11.2018