Du er her:

Høringsuttalelse til Jarenlia - detaljregulering - 1. gangs behandling J.post ID 19/154608

Bærums Naturvernforbundets uttalelse kan leses her i pdf format.

Artikkelen ble sist oppdatert: 17.11.2019