Du er her:

Høringsuttalelse til konsesjonssøknad for 420 kv kraftledning Hamang – Smestad

Bærums Naturvernforbundets uttalelse kan leses her i pdf format.

Artikkelen ble sist oppdatert: 21.02.2020