Du er her:

Uttalelse vedr. Tjernsmyrtjern - del av lokalveinett områderegulering ny E18 Lysaker-Ramstad - PlanID 2014012

Bærums Naturvernforbundets uttalelse kan leses her.

Artikkelen ble sist oppdatert: 04.02.2019